FAŁKOWICE – FAŁKOWICZE. KUNICE – KUNICZKI

Kunice wzmiankowane są już w XIV wieku jako Kuniczki (1324 r.), Cunicze (1346 r.) czy też Czunicze (1381 r.). Fałkowice (dawniej Falkowice), graniczące z Kunicami, wzmiankowane są już w 1220 roku jako Falkowicze, gdy płacono z tej wsi dziesięcinę do kościoła w Biskupicach.

Kunice wzmiankowane są już w XIV wieku jako Kuniczki (1324 r.), Cunicze (1346 r.) czy też Czunicze (1381 r.). W dokumencie z 1324 roku notowany jest Piotr Kunicki, który otrzymał z nadania Władysława Łokietka wieś Wilkowiska. W 1346 roku Kazimierz Wielki poświadczył, że Piotr Zajączek z Wierzchowiska oddał Mikołajowi Wierzynkowi część swojej ziemi w Kunicach w zamian za dom z ogrodem w Wieliczce. Tenże król w 1354 roku potwierdził sprzedaż przez Jakuba dziedzica Kunic wyżej wspomnianemu Wierzynkowi połowy młyna na Rabie z brzegami rzeki, połowem ryb itd. tak jak miał niejaki Janko i jego przodkowie. W latach 1397-1419 współwłaścicielem wioski był Abraham herbu Strzała z krzyżem. W 1400 roku Hanka, córka tegoż Abrahama, procesowała się z Dorotą z Raciechowic o łąkę w Kunicach.

W latach 1436-1459 wieś Kunice dzierżawił Franciszek Wolski dziedzic między innymi Wolicy (parafia wielicka). W drugiej połowie XV wieku i w początkach XVI wieku część Kunic była w rękach rodziny Kawalców z Węgrzc. Pozostałe ziemie należały do karmelitów regularnych Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie. W 1505 roku papież Juliusz II zatwierdził dla tego klasztoru przywileje dotyczące miedzy innymi Kunic. Również Zygmunt I zatwierdził posiadanie wioski przez ten klasztor (w 1523 roku) i poddania tych dóbr jurysdykcji kościelnej. Przed 1431 rokiem istniała we wsi karczma, którą prowadził Maciej Polska. W 1452 roku karczmarzem był niejaki Andrysz. Z tego okresu zachowały się w dokumentach nazwiska miejscowych kmieci: Michał Bogufał, Jakusz Bogufałowiec, Racław, Mikołaj Mączka, Dominik, Piotr Januszowiec, Stachna Miszkowa, Marcin Jakiel (młynarz), Mikołaj Kot, Paweł Mika. W 1530 roku notowany jest Jerzy z Kunic nauczyciel szkoły katedralnej w Krakowie.

W okresie późniejszym (1855 rok) wiemy, że właścicielem był Feliks Skrzyński, a w 1886 roku dobra te dzierżyli spadkobiercy Wojciecha Morawieckiego.

Fałkowice (dawniej Falkowice), graniczące z Kunicami, wzmiankowane są już w 1220 roku jako Falkowicze, gdy płacono z tej wsi dziesięcinę do kościoła w Biskupicach. W 1442 roku podatki te należały do klasztoru św. Ducha w Krakowie, a część z nich pobierał pleban z Gdowa. W 1477 roku z tej przyczyny wynikł spór i doszło do prawnego podziału pobierania dziesięciny. Pod koniec XIV wieku i w XV wieku wieś była własnością szlachecką. W latach 1381-1390 wymieniony jest jako jej właściciel Michał z Fałkowic. Około 1412 roku wioskę dziedziczy niejaki Jaszek. W latach 1470-1480 współwłaścicielami wsi są Mikołaj, Jan i Stanisław Stadniccy herbu Drużyna. W tym czasie we wsi znajdowała się karczma, folwark oraz 8 łanów kmiecych. W tym też czasie część wioski jest w posiadaniu Jana, Jakuba, Stanisława i Mikołaja herbu Strzemię, do których należy karczma z rolą, 4 łany ziemi, 3 zagrody i folwark. W przekazie z 1527 roku wymienia się nazwiska kilku osiadłych chłopów: Stanisław Łokietek, Stanisław Matiasz, Jakub Głąb i Wawrzyniec Byka.

W połowie XIX wieku właścicielem Fałkowic był Anastazy Fichauzer (posiadacz Gdowa) a pod koniec tego wieku osada przeszła w ręce Antoniego Finka.

Ze wsią Fałkowice łączą się nazwy pobliskiej góry z lasem zwanej dzisiaj Góra Sypka (naprzeciw Fałkowic za Rabą, obecnie na terenie Stadnik i Stryszowej). W 1436 roku Stanisław z Fałkowic udowadniał przed sądem, że las zwany Góra dzierżawił Zbigniew ze Stadnik (zmarł w 1416 roku). Syn tegoż w 1437 roku procesował się ze Stanisławem o ten las. W 1525 roku Marcin Stroński z Falkowic pozwał Mikołaja Wielopolskiego dziedzica Gdowa i Stadnik przed sąd królewski o las zwany Fałkowska Góra i o wycięcie w nim 120 drzew. Jednakże sąd ziemski krakowski opierając się na przedłożonych przez Wielopolskiego dokumentach przysadził mu połowę tego lasu. Późniejszymi właścicielami lasu byli Stadniccy.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*