FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ W OŚWIACIE

Przyjrzeliśmy się dotacjom pozyskanym przez samorządy z funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie.  Okazuje się, że najwięcej środków z takich źródeł poszło w całej Polsce na edukację przedszkolną. W ciągu 5-ciu lat było to ponad 330 mln zł. Funkcjonujące jeszcze w analizowanym okresie Gimnazja odgrywały niewielką rolę (128 mln zł). Najciekawsza jest jednak struktura wykorzystania pieniędzy w szkolnictwie średnim – rola liceów ogólnokształcących jest marginalna, ale ponad 315 mln zł trafiło do szkół zawodowych. Znaczące środki przeznaczono też na kształcenie nauczycieli. A jak wypadły gminy z powiatu wielickiego?

Kolejny ranking poświęcony funduszom unijnym w budżetach samorządowych obejmuje tylko fragment tego zagadnienia. Zajmujemy się tym razem nie całością dotacji, ani nie najważniejszą ilościowo ich częścią, jaką są inwestycje, ale dotacjami związanymi z finansowaniem bieżących zadań (działy 801 i 854 budżetu). Pomijamy wydatki majątkowe. Ich wielkość w ostatnich latach to mniej więcej połowa dotacji na zadania bieżące. Pozycje poszczególnych samorządów w rankingu uszeregowane są według wielkości tych dotacji (bez środków na współfinansowanie) w przeliczeniu na jednego mieszkańca i obejmują okres pięciu lat. W sumie z dotacji takich w badanym okresie skorzystało aż 89 proc. wszystkich jednostek samorządowych

O jakich kwotach w ogóle mówimy? Co roku jest to kilkaset milionów złotych (rekordowy pod tym względem był rok 2014 – ponad 700 mln zł, zaś dotacje te najniższe były w roku 2008 – niespełna 150 mln zł). W sumie w całym analizowanym okresie suma przekazanych dotacji wyniosła prawie 4,5 mld zł.

Struktura wykorzystania dotacji jest trochę nietypowa. O ile w większości zestawień rankingowych powiaty odgrywają niewielką rolę  (ich siła finansowa jest zdecydowanie mniejsza od gmin, a w przypadku wydatków majątkowych także od województw), to tym razem dotacje pozyskiwane przez powiaty ziemskie stanowią aż 25 proc. całości omawianych tu funduszy (łącznie nieco ponad 1,1 mld zł w okresie 9 lat). Na drugim miejscu, z minimalnie mniejszą (ale też przekraczającą 1 mld zł) sumą znajdują się gminy wiejskie. Trzecim znaczącym grantobiorcą oświatowym są miasta na prawach powiatu (980 mln zł), ale pamiętajmy, że wykonują one zarówno zadania gminne, jak i powiatowe, więc miały więcej tytułów ubiegania się o dotacje. Odpowiadają przecież za oświatę od poziomu przedszkolnego aż do matury.

 

Miejsca gmin z powiatu wielickiego:

- 95 miejsce w kategorii gmin wiejskich – gmina Biskupice (suma wydatków w złotych per capita – 314,27)

- 169 miejsce w kategorii „miasta inne” – gmina Niepołomice (71,18)

- 182 miejsce w kategorii „miasta powiatowe” – gmina Wieliczka (10,70)

- 586 miejsce w kategorii gmin wiejskich – gmina Kłaj (86,81)

- 1114 miejsce w kategorii gmin wiejskich – gmina Gdów (19,87)

 

A nasi najbliżsi „sąsiedzi”?

- 7 miejsce w kategorii miasta wojewódzkie – Kraków (81,17)

- 43 miejsce w kategorii miasta powiatowe – Bochnia (71,89)

- 211 miejsce w kategorii „miasta inne” – Dobczyce (59,33)

- 353 miejsce w kategorii gminy wiejskie – Łapanów (147,92)

 

Na zakończenie powiaty.

Powiat wielicki na 314 ocenionych powiatów znalazł się na miejscu 115 z wynikiem 46,08. Lepiej wypadł powiat bocheński (47 miejsce i wynik: 71,11) oraz powiat myślenicki (60 miejsce i wynik 63,68). Słabiej natomiast powiat krakowski (182 miejsce i wynik: 29,04).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: wspolnota.org.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*