„GDOWSKA” POLICJA W 2016 ROKU

Codziennie odpowiadają za bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Niejednokrotnie narażają przy tym swoje zdrowie, a nawet życie. Praca policjanta to bez wątpienia ciężka praca. Dzisiaj podsumowujemy pracę policjantów z Komisariatu Policji w Gdowie za rok 2016.

Na wstępie należy zaznaczyć rzecz najważniejszą. Wykrywalność ogólna przestępstw przez gdowskich funkcjonariuszy wyniosła w roku 2016 aż 73,5%. To o 10% więcej niż w roku 2015.

Komisariat policji w Gdowie to 26 etatów. Na służbie pozostają 3 radiowozy w tym 2 oznakowane i jeden nieznakowany.

Obecnie w Komisariacie służbę pełni 21 policjantów.

W roku 2016 przeprowadzili Oni 2425 interwencji. To bardzo zbliżona ilość do roku 2015 kiedy ilość interwencji gdowskich policjantów wyniosła 2427.

Policjanci z Gdowa w roku 2016 przeprowadzili 241 spraw o wykroczenia, nałożyli 287 mandatów karnych w tym 98 to mandaty karne tzw. porządkowe.

Na terenie gminy Gdów odnotowano 30 przypadków przemocy w rodzinie, tak zwanych „Niebieskich kart”. Zatrzymano łącznie 76 osób. Odwieziono do wytrzeźwienia 31 osób.

 

Pozostałe dane Komisariatu Policji w Gdowie za rok 2016:

Wypadki drogowe: 20

Ranni w wypadkach drogowych – 20 osób

Zabici – 2

Kolizje drogowe 108

 

Przestępstwa:

Wszczęto łącznie 181 dochodzeń i śledztw( o 45 mniej niż w roku 2015)

Wykryto 194 przestępstwa ( o 21 więcej niż w 2015 r.)

Wykrywalność ogólna wyniosła 73,5 % ( o 10 % więcej niż w 2015 r)

 

Policjantom z Gdowa życzymy Spokojnej Służby!

:)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*