GIMNAZJUM W GDOWIE. TAK POWSTAWAŁO

Uchwałę intencyjną o celowości budowy nowej siedziby gimnazjum w Gdowie podjęła Rada Gminy podczas posiedzenia, które miało miejsca 3 sierpnia 2000 roku. Wówczas powstał też Społeczny Komitet, który wspierał działania o rozszerzenie bazy dydaktycznej w Gdowie, a w wyniku tych działań powstał projekt budowy szkoły na działce obok Liceum Ogólnokształcącego. W późniejszych latach zmieniono jednak plan co do umiejscowienia gimnazjum lokując je na dużo większych działkach za ośrodkiem zdrowia w Gdowie.

Już w maju 1999 roku ówczesna wójt gminy Gdów Jadwiga Kasprzyk mówiła – w związku z wdrażaną w tamtych latach reformą edukacji – o konieczności utworzenia gimnazjum międzygminnego w Gdowie. Gmina miała już wykupioną działkę obok liceum i gotowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Początki były jednak burzliwe. Wspomniana sesja Rady Gminy Gdów z 3 sierpnia 2000 roku zdominowana była przez projekt uchwały dotyczący właśnie budowy gimnazjum w Gdowie. Ledwo sesja się rozpoczęła a już radny Bogusław Trzaska złożył wniosek formalny o… usunięcie tego z porządku obrad. Czemu? Radny był bowiem zdziwiony, że sprawa ta powróciła na sesję po ośmiu miesiącach kiedy poprzednio rozpatrzona była negatywnie. To spowodowało ostrą dyskusję. Przewodniczący Rady Mieczysław Kursa proponował aby jednak sprawę omówić. Było to tym bardziej zasadne, że 17 radnych jednak złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie budowy gimnazjum w Gdowie. Na szczęście po głosowaniu punkt pozostał w programie obrad.

To jednak nie był koniec sporu w sprawie budowy gimnazjum w Gdowie na wspomnianej sesji. Radny Trzaska z Niegowici nie odpuszczał. Poprosił o wyjaśnienie ponownego rozpatrzenia projektu uchwały. Wprost wyrażał swój sprzeciw wobec tej inwestycji. Nawet poprosił o wyjaśnienia radnych, którzy zmienili w tej sprawie zdanie. Zadawał pytania dotyczące sposobu sfinansowania budowy.

Istota dyskusji sprowadziła się do różnic w kwocie przeznaczonej w budżecie na istniejące już gimnazjum w Niegowici i budowę nowego w Gdowie. Prognozowano ile dzieci będzie się uczyć w przyszłości w obydwu szkołach, porównywano nawet ilości sal.

Ostatecznie przegłosowano uchwałę o celowości budowy gimnazjum w Gdowie przy 19 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

Działka za liceum w Gdowie na której pierwotnie planowano budowę gimnazjum okazała się jednak działką małą, z utrudnionym dojazdem.

W połowie 2003 roku radni przychylnie odnieśli się do nowej lokalizacji gimnazjum  na działce o powierzchni 4,23 ha za gdowskim Ośrodkiem Zdrowia. Zadecydowali o zbyciu w trybie bezprzetargowym i nabyciu w drodze zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Gdów a Parafią Rzymsko-Katolicką NNMP w Gdowie. Przeprowadzana procedura była skomplikowana a radni dodatkowo obwarowali transakcję wyznaczeniem jej górnej granicy dopłaty.

8 września 2004 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na placu przyszłej budowy nowego gimnazjum w Gdowie. Uczestniczyli w niej między innymi ks. kardynał Franciszek Macharski, ks. prałat Tadeusz Dąbrowski, małopolski kurator oświaty Elżbieta Lęcznarowicz. Oto fragment odczytanego wówczas aktu erekcyjnego: „Decyzję budowy gimnazjum, starania o środki oraz prowadzenie budowy podjął i prowadzić będzie samorząd gminy Gdów. Chylimy czoła przed wszystkimi, którzy swoim działaniem przyczynili się do podjęcia decyzji o budowie bazy dydaktycznej i sportowo-rekreacyjnej dla społeczności uczniowskiej oraz wszystkich mieszkańców gminy Gdów. Życzymy powodzenia budowniczym a młodzieży i nauczycielom, którzy pracować będą w szkole – trwałych sukcesów”.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*