Gospodarka odpadami w gminie Gdów

Kilka ciekawych informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gdów (stan na 31.12.2014):

 

Miesięczny koszt związany z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem, unieszkodliwianiem odpadów oraz obsługą punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Gdów wynosi 79 000 zł.

 

Liczba osób zameldowanych w gminie Gdów na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 17 372.

 

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 r. objęto 15 805 mieszkańców (poniżej podajemy podział na poszczególne miejscowości gminy)

 

Liczba deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 4347.

 

Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych a zameldowanych na terenie gminy Gdów wynika z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź za granicą kraju, co zostało wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach i informacjach.

 

 

Liczba osób zdeklarowanych – stan na 31.12.2014 r.

Bilczyce – 925

Cichawa – 473

Czyżów – 211

Fałkowice – 481

Gdów – 3701

Hucisko – 194

Jaroszówka – 207

Klęczana – 178

Krakuszowice – 321

Książnice – 748

Kunice – 357

Liplas – 426

Marszowice – 890

Niegowić – 505

Niewiarów – 498

Nieznanowice – 486

Niżowa – 173

Pierzchów – 529

Podolany – 198

Stryszowa – 254

Szczytniki – 577

Świątniki – 310

Wiatowice – 578

Wieniec – 411

Winiary 578

Zagórzany – 500

Zalesiany – 99

Zborczyce – 196

Zręczyce – 801

 

Łącznie: 15805

 

 

Źródło: BIP

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*