GRANTY NA SPRZĘT KOMPUTEROWY. SKORZYSTAŁY GMINY Z POWIATU WIELICKIEGO

Konkurs grantowy „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” to jedno z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Na realizację konkursu przeznaczono ponad 586 mln złotych pozyskanych ze środków Unii Europejskiej. Celem jest wyeliminowanie wszelkich ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji poprzez wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich (dzieci i wnuków były pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych) w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz usług umożliwiających dostęp do Internetu. W pierwszym naborze najwięcej środków w powiecie wielickim trafiło do gminy Gdów (550.640,00). Skorzystały też inne gminy: gmina Kłaj (325.080,00) oraz gminy Niepołomice i Wieliczka (po 100.000,00 zł).

- Ucieczka do przodu – to jest potrzebne, aby terenom popegeerowskim udało się pokonać niechlubną spuściznę przeszłości, w tym niejednokrotnie różne formy wykluczenia. Dlatego rządowe wsparcie dla gmin popegeerowskich ma wiele wymiarów. To dofinansowanie na projekty infrastrukturalne, nowe drogi czy modernizacje budynków komunalnych. W trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gminy popegeerowskie otrzymały ponad 4 mld zł. Z kolei w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przekazujemy sprzęt o wartości prawie 600 mln zł. Otrzymane przez gminy środki w postaci grantu przyczynią się do ograniczenia wykluczenia cyfrowego dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 Wsparcie w rozwoju cyfrowym

Konkurs grantowy „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” to jedno z przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Na realizację konkursu przeznaczono ponad 586 mln złotych pozyskanych ze środków Unii Europejskiej. Celem jest wyeliminowanie wszelkich ograniczeń w dziedzinie cyfryzacji poprzez wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich (dzieci i wnuków były pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych) w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz usług umożliwiających dostęp do Internetu.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Dlatego też w ramach konkursu możliwe było otrzymanie dofinansowania na:

  • zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostało określone jako iloczyn liczby dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalną stawkę za jednostkę komputera określoną w regulaminie, tj. 2 500 zł. Maksymalne dofinansowanie grantu mogło wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych. Nabór wniosków trwał od 4 października do 5 listopada 2021 r.

Prawie 4,3 mln zł dla małopolskich gmin

- Środki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wykorzystywane są na zakup najpotrzebniejszego sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. 43 gminy z Małopolski otrzymały granty w łącznej kwocie 4 283 450 zł. Zakupionych i dostarczonych gminom zostanie łącznie 1319 laptopów, 141 komputerów, 16 tabletów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Największy pojedynczy grant otrzymała gmina Uście Gorlickie. Trafi tam sprzęt o wartości 618 300 zł. Wysokie dofinansowanie przyznano też gminom Krzeszowice – 480 000 zł oraz Jodłownik – 406 270 zł.

– Obszary popegeerowskie wymagają naszej uwagi. Dla rządu Premiera Mateusza Morawieckiego to oczywiste. Dzięki sprzętowi komputerowemu, który już wkrótce trafi do gmin, dzieci i młodzież będą miały szansę na równy rozwój. Żyjemy w dobie cyfryzacji, dlatego będziemy dążyć do ograniczenia wykluczenia cyfrowego, w szczególności wśród młodego pokolenia i właśnie na takich obszarach, jak tereny popegeerowskie – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*