HISTORIA FIGURY i GROBU W KUNICACH

6 września ubiegłego roku przypadała 80. rocznica śmierci porucznika Zdzisława Mromlińskiego. Z tej okazji chciałbym przypomnieć mieszkańcom gminy Gdów (zwłaszcza tym młodszym) historię figury i grobu znajdujących się przy szkole podstawowej w Kunicach. Warto też sprostować nieprawdziwą informację o tym miejscu, która pojawiła się na portalu Urzędu Gminy w Gdowie.

W 1846 roku w miejscu tym pochowano sześciu Powstańców Krakowskich. Wśród nich jak podaje Kazimierz Augustynek w „Dziejach powiatu myślenickiego w latach 1772-1918” byli między innymi nauczyciel Józef Pieczonka oraz syn dziedzica z Jankówki Józef Siedlecki. Wtedy to po raz pierwszy miejsce to wykorzystano jako mogiłę.

Po bitwie pod Gdowem, która miała miejsce 26 lutego 1846 roku bandy chłopskie dogoniły i odnalazły ukrywających się po zabudowaniach gospodarczych w Kunicach, wystraszonych i przerażonych uciekinierów-powstańców. Zostali wywleczeni na gościniec cesarski i zabici.

W kronice parafialnej Dziekanowic tak to opisano: „(…)Wielu powstańców rzuciwszy broń rozproszyło się po okolicznych wsiach. Tych chłopi, mimo że na klęczkach błagali litości, zbijali kijami i bronią po dworach zabraną. Takowych w Kunicach leży sześciu pod krzyżem przy samym gościńcu, naprzeciw drogi do dworu wiodącej(…)”
W 1864 roku na mogile w Kunicach gdzie znajdował się tylko drewniany krzyż miejscowa dziedziczka Apolonia Fihauzer ufundowała kamienną kapliczkę zwieńczoną krzyżem.

6 września 1939 roku w tym samym grobie spoczął Zdzisław Mromliński, młody 35-letni żołnierz I Batalionu 156 Pułku Piechoty Rezerwowej z Przemyśla, który poświęcił swoje młode życie za Ojczyznę…

Nieprawdą jest natomiast informacja podana na portalu Urzędu Gminy w Gdowie, że w miejscu tym obok Polaków spoczął major Armii Czerwonej. W Kunicach nie jest pochowany żaden major sowiecki!

W 2016 roku kapliczka w Kunicach doczekała się renowacji wykonanej przez mistrza kamieniarskiego z Winiar. Obecnie piaskowcowy trzon kapliczki zdobią wyraźne płaskorzeźby. Górną część kapliczki wieńczy krzyż. Renowacji doczekał się również grób porucznika Mromlińskiego.

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*