II ETAP OBWODNICY GDOWA – KOSZTY

Budowa obwodnicy Gdowa jest zadaniem Województwa Małopolskiego.

Dlatego też dnia 28 września tego roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr XIII/199/15 w której w wykazie przedsięwzięć wieloletnich określono jak będzie wyglądało finansowanie etapu drugiego budowy obwodnicy Gdowa.

Okres realizacji określono na lata 2016-2018

Łączne nakłady finansowe z Województwa Małopolskiego na drugi etap obwodnicy Gdowa to 50 milionów złotych.

To nie jest tak, że całe 50 milionów wyłożone będzie ze środków województwa. Nasza Gmina Gdów też się do tego „dokłada”. Łącznie dołoży niecałe 2 miliony – dokładnie określono w uchwale 1 902 500 zł.
Najwięcej do drugiego etapu obwodnicy Gdowa „dołoży” Unia Europejska, ponad 41 milionów złotych (dokładnie określono w uchwale 41 480 000 zł).
I jeszcze na koniec środki własne Województwa Małopolskiego. Województwo „dołoży” niecałe 7 milionów złotych (dokładnie określono w uchwale 6 617 500 zł)

Wspomnieliśmy wyżej, że okres realizacji zadania określono na 3 lata. 50 milionów nie zostanie „wyłożone” w ciągu jednego roku. Jak to będzie wyglądało?

Podzielono to na trzy lata.

W roku 2016 będzie to milion złotych.

W roku 2017 będzie to 19 milionów złotych.

W roku 2018 będzie to 30 milionów złotych.

Łącznie daje to wspomniane 50 milionów złotych.

Dla tych, którzy chcą poznać jeszcze bardziej szczegółowe informacje – poniższe zestawienie:

2016 rok: 1 000 000 złotych [ środki własne WM = 150 000 zł, JST = 0 zł, środki UE = 850 000 zł]
2017 rok: 19 000 000 złotych [środki własne WM = 2 850 000 zł, JST = 0 zł, środki UE = 16 150 000 zł]
2018 rok: [ środki własne WM = 3 617 500 zł, JST = 1 902 500 zł, środki UE = 24 480 000 zł]

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*