ILE ODPADÓW ODBIERA SIĘ W GMINIE GDÓW?

Publikujemy poniżej ilość i rodzaj odpadów komunalnych (w megagramach Mg) z obszaru Gminy Gdów odebranych w 2013, 2014 oraz w I i II kwartale 2015 roku:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

2013 r. = 2086,86 Mg

2014 r. = 2051,91 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 687,1 Mg

 

Papier i tektura:

2013 r. = 6,84 Mg

2014 r. = 0,00 Mg

 

Szkło:

2013 r. = 157,84 Mg

2014 r. = 6,9 Mg

 

Urządzenia zawierające freony:

2013 r. = 0,92 Mg

2014 r. = 0,50 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 0,1 Mg

 
Tworzywa sztuczne:

2013 r. = 145,69 Mg

2014 r. = 24,07 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 10,7 Mg

 
Odpady wielkogabarytowe:

2013 r. = 103, 88 Mg

2014 r. = 93,56 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 43,9 Mg

 
Opakowania z papieru i tektury:

2013 r. = 12 Mg

2014 r. = 38,52 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 6,5 Mg

Opakowania z tworzyw sztucznych:

2013 r. = 29,87 Mg

2014 r. = 172,46 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 84,3 Mg

 
Opakowania z metali:

2013 r. = 0,71 Mg

2014 r. = 0,31 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 0 Mg

 
Opakowania wielomateriałowe:

2013 r. = 0,03 Mg

2014 r. = 0,00 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 0 Mg

 
Zmieszane odpady opakowaniowe:

2013 r. = 46,78 Mg

2014 r. = 371,98 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 145,6 Mg

 
Opakowania ze szkła:

2013 r. = 47,38 Mg

2014 r. = 202,8 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 80,1 Mg

 
Zużyte opony:

2013 r. = 7,36 Mg

2014 r. = 21,52 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 8,8 Mg

 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych minerałów ceramicznych i elementów wyposażenia (bez pewnych grup):

2013 r. = 19 Mg

2014 r. = 12 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 12 Mg

Odpady ulegające biodegradacji:

2013 r. = 0 Mg

2014 r. = 10 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 15 Mg

Odzież:

2013 r. = 0 Mg

2014 r. = 0,5 Mg

I i II kwartał 2015 r. = 0 Mg

 

 

 

 

BIP

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*