ILE PŁACĄ GDOWSCY URZĘDNICY ZA ROZMOWY Z TELEFONÓW SŁUŻBOWYCH

Dzisiaj telefon komórkowy ma praktycznie każdy. Jednak są i tacy, którzy mają więcej niż jeden osobisty telefon. Poza prywatnym, opłacanym i utrzymywanym samodzielnie, posiadają także drugi, służbowy, który jest opłacany przez pracodawcę. Nie inaczej jest w Urzędzie Gminy w Gdowie, gdzie w analizowanych latach 2014-2017  służbowe numery komórkowe posiadało 25 pracowników. Roczny koszt opłat w Gdowie dla telefonów służbowych wynosił: w 2014 roku ponad 25 tysięcy złotych, ale już w 2017 roku niecałe 17 tysięcy. A jak wyglądało to w innych latach? Ujawniamy też dla których „gdowskich” numerów służbowych opłaty są najwyższe i ile wynoszą.

W obecnie obowiązujących przepisach prawa pracy nie ma unormowań, które określałyby zasady korzystania przez pracownika ze służbowego telefonu komórkowego. Dlatego – analogicznie do przypadku użytkowania samochodu lub innego pojazdu do celów służbowych – należy z pracownikiem zawrzeć umowę o korzystanie z telefonu komórkowego.

W umowie takiej powinno się określić:

• rodzaj telefonu,

• zasady korzystania z telefonu,

• zasady ponoszenia kosztów jego użytkowania,

• zasady zwrotu telefonu jako mienia powierzonego.

W 2014 roku opłata za 25 telefonów służbowych w Urzędzie Gminy w Gdowie wyniosła:

25 027,15

W 2015 roku było to 17 010,11 zł,

w 2016 roku – 18 509,34 zł,

w 2017 roku – 16 863,47 zł

ROK 2014

Opłata miesięczna zsumowana za wszystkie telefony służbowe wyglądała następująco:

styczeń: 2288,49 zł

luty: 2567,98 zł

marzec: 2136,50 zł

kwiecień: 2207,38 zł

maj: 2466,59 zł

czerwiec: 2294,11 zł

lipiec: 2281,71 zł

sierpień: 2704,36 zł

wrzesień: 1574,26 zł

październik: 1506,27 zł

listopad: 1522,40 zł

grudzień: 1477,10 zł

ROK 2015

Opłata miesięczna zsumowana za wszystkie telefony służbowe wyglądała następująco:

styczeń: 1422,42 zł

luty: 1416,57 zł

marzec: 1458,22 zł

kwiecień: 1342,02 zł

maj: 1394,54 zł

czerwiec: 1355,57 zł

lipiec: 1579,58 zł

sierpień: 1498,80 zł

wrzesień: 1571,02 zł

październik: 1338,74 zł

listopad: 1264,40 zł

grudzień: 1368,23 zł

ROK 2016

Opłata miesięczna zsumowana za wszystkie telefony służbowe wyglądała następująco:

styczeń: 1370,89 zł

luty: 1421,70 zł

marzec: 1418,52 zł

kwiecień: 1963,07 zł

maj: 1422,53 zł

czerwiec: 1330,05 zł

lipiec: 1696,50 zł

sierpień: 1588,65 zł

wrzesień: 1400,12 zł

październik: 1435,47 zł

listopad: 1715,08 zł

grudzień: 1746,76 zł

ROK 2017

Opłata miesięczna zsumowana za wszystkie telefony służbowe wyglądała następująco:

styczeń: 2017,23 zł

luty: 1555,92 zł

marzec: 1361,56 zł

kwiecień: 1340,43 zł

maj: 1330,69 zł

czerwiec: 1358,99 zł

lipiec: 1338,08 zł

sierpień: 1345,41 zł

wrzesień: 1333,14 zł

październik: 1351,75 zł

listopad: 1250,07 zł

grudzień: 1280,20 zł

Z jakich telefonów służbowych w Urzędzie Gminy w Gdowie dzwoni się najczęściej?

Rok 2014

numer telefonu 784-960-*** roczna opłata 4116,59 zł

numer telefonu 882-175-*** roczna opłata 2840,38 zł

numer telefonu 608-030-*** roczna opłata 2830,05 zł

numer telefonu 604-483-*** roczna opłata 1693,61 zł

numer telefonu 600-367-*** roczna opłata 1348,54 zł

Jednak w roku tym to z numeru telefonu 882-175-*** w miesiącu lutym wyszła wyjątkowo wysoka opłata miesięczna, która wyniosła 952,48 zł

Rok 2015

W roku tym z telefonu o numerze 608-030-*** w styczniu wyszła opłata 255,08 zł, w marcu: 220,30 zł, a w lutym 206,28 zł.

Jeszcze jedna opłata w kwocie 205,28 zł za miesiąc sierpień dla numeru telefonu: 784-960-*** przekroczyła jednostkowo kwotę dwustu złotych.

Rok 2016

Jednostkowo z numeru telefonu 882-175-*** w miesiącu grudniu wyszła najwyższa jednostkowa opłata w wysokości 507,17 zł. Ten sam numer telefonu miał wysokie opłaty w miesiącach: lipcu (462,27 zł), listopadzie (352,00 zł), kwietniu (287,61 zł) oraz sierpniu (275,00 zł). Wyższe od dwustu złotych były również jednostkowe opłaty dla numeru 600-367-*** w miesiącu kwietniu (363,69 zł) oraz dla numeru 608-030-*** w październiku (208,98 zł) i listopadzie (205,19 zł)

Rok 2017

numer telefonu 882-175-*** roczna opłata 1866,87 zł

numer telefonu 882-175-*** roczna opłata 1463,61 zł

numer telefonu 608-030-*** roczna opłata 1363,88 zł

numer telefonu 600-367-*** roczna opłata 1288,90 zł

W roku tym z numeru telefonu 882-175-*** w miesiącu maju wyszła wyjątkowo wysoka opłata miesięczna, która wyniosła 849,97 zł, a także z innego numeru telefonu o podobnym początku 882-175-*** w miesiącu styczniu (716,12 zł).

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*