JAK W ŚWIATOWYCH STOLICACH CZYLI PARKOWANIE W GDOWIE

W centrum Gdowa funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania. Choć Gdów miastem nie jest, władze gminy sukcesywnie strefę powiększają. W gdowskiej strefie za pierwsze pół godziny parkowania zapłacimy złotówkę. W miastach większych od Gdowa takich jak choćby Skawina czy Miechów pierwsze pół godziny parkowania w strefie jest bezpłatne. Godzina parkowania w Gdowie to 2 złote. Taniej w zależności od miejsca jest między innymi w… Sao Paulo (Brazylia), Zagrzebiu (Chorwacja), Podgoricy (Czarnogóra), Lublanie (Słowenia), Belgradzie (Serbia), Wilnie (Litwa), Nur-Sułtan (Kazachstan) czy Buenos Aires (Argentyna).

W gminie Gdów, podobnie jak w całej Polsce systematycznie rośnie liczba zarejestrowanych pojazdów. Taki wzrost odbija się na płynności ruchu i braku miejsc do parkowania. W konsekwencji samochody parkowane są w przypadkowych miejscach, często z naruszeniem przepisów. Lekarstwem na komunikacyjny chaos są strefy płatnego parkowania (SPP), które pozwalają na zarządzanie dostępnością miejsc postojowych, przy ograniczonej ich liczbie. Strefa taka funkcjonuje również w Gdowie. Jak się okazuje postój w gdowskiej strefie nie jest taki tani…

Za pierwsze pół godziny parkowania w gdowskiej SPP zapłacimy złotówkę. W małopolskich miastach większych od Gdowa takich jak choćby Skawina czy Miechów pierwsze pół godziny parkowania w strefie jest bezpłatne. Za taki okres parkowania również złotówkę zapłacimy w większych od Gdowa Krzeszowicach, Myślenicach, Nowym Targu, Andrychowie czy Wieliczce. Identyczna stawka za pierwsze pół godziny parkowania obowiązuje w sąsiednim Łapanowie.

Za pierwszą godzinę parkowania w Gdowie zapłacimy 2 złote, ale na przykład w SPP w Dąbrowie Tarnowskiej tylko złotówkę. Podobnie jest w Miechowie. Jeszcze taniej za pierwszą godzinę parkowania w SPP zapłacimy w Bieczu – 50 groszy. 1,5 zł zapłacimy za pierwszą godzinę parkowania w SPP w Andrychowie i Łapanowie, a 1,6 zł w SPP w Żabnie (w tej miejscowości ponadto również pierwsze pół godziny parkowania jest bezpłatne). Tak jak w Gdowie 2 zł za pierwszą godzinę parkowania w SPP zapłacimy w Wieliczce, Skawinie, Myślenicach, Rabce Zdrój, Olkuszu, Krzeszowicach, choć niewątpliwie są to większe miejscowości od Gdowa.

Za drugą godzinę parkowania w gdowskiej SPP zapłacimy 2,4 zł. Tańsze parkowanie jest w Bieczu. Za drugą godzinę płacimy tam złotówkę. 1,2 zł zapłacimy w Dąbrowie Tarnowskiej, 1,7 zł w Andrychowie, a 1,8 zł w Żabnie. Mniej niż w Gdowie, 2 zł kosztuje druga godzina parkowania w Skawinie, Olkuszu czy Miechowie. Tyle samo co w Gdowie druga godzina parkowania kosztuje w Wieliczce, Myślenicach, Rabce Zdrój czy Krzeszowicach.

Za trzecią godzinę parkowania w gdowskiej SPP zapłacimy 2,8 zł. Ponownie dużo taniej jest w Bieczu – tylko złotówka. W Dąbrowie Tarnowskiej 1,4 zł a w Andrychowie 1,8 zł. 2 zł płacimy w Żabnie, Miechowie, Olkuszu czy Skawinie. Trzecia godzina parkowania tańsza od Gdowa jest nawet w Wieliczce (2,4 zł). Mniej za postój zapłacimy także w Łapanowie (2,5 zł). Podobnie jak w Gdowie trzecia godzina parkowania w SPP to koszt 2,8 zł w Myślenicach, Krzeszowicach czy Rabce Zdrój.

Czwarta i każda kolejna godzina parkowania w gdowskiej SPP to 2 złote. W Bieczu, Dąbrowie Tarnowskiej czy Miechowie to złotówka, w Andrychowie 1,5 zł, w Żabnie 1,6 zł. Podobnie 2 zł zapłacimy w Krzeszowicach, Olkuszu, Rabce Zdrój, Myślenicach, Skawinie i Wieliczce.

Wystarczy powiedzieć, że tylko złotówkę więcej (3 zł) za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania zapłacimy w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu czy turystycznym Zakopanem.

Ale są też miejsca gdzie naprawdę jest drogo. Najdroższa jest stolica Wielkiej Brytanii. Cena jednej godziny postoju w Wielkim Londynie sięga nawet 9,9 €. W Amsterdamie za godzinę postoju w ścisłym centrum płaci się 7,5 €, a w stolicy Norwegii, Oslo – 7,5 €.

Stawka godzinowa może różnić się w zależności od popytu na miejsca parkingowe w danym miejscu. Zazwyczaj im dalej od centrum, tym stawka jest niższa.

Warszawa należy do miast, gdzie cena w całej strefie parkowania jest jednakowa. Jedna godzina to koszt 3,90 zł lub 0,84 €.

Jednym z najtańszych miast jest stolica Armenii, Erywań, gdzie godzina postoju w strefie płatnego parkowania została wyceniona na zaledwie 0,18 €.

Na sprawnie i prawidłowo funkcjonującą strefę mają wpływ trzy elementy.

– Gmina w odpowiedniej uchwale musi określić warunki funkcjonowania strefy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. Te najważniejsze to limit wysokości opłat oraz sposób ich pobierania.

– Strefy muszą być prawidłowo oznakowane (o nieprawidłowościach w oznakowaniu gdowskiej SPP już pisaliśmy)

– Obsługa stref musi być rzetelna i terminowa. Obsługa obejmuje głównie kontrolę uiszczania opłat za parkowanie, dochodzenie należności z opłat dodatkowych czyli nałożonych kar za brak opłaty, wydawanie abonamentów dla uprawnionych oraz rozliczenia z administratorem strefy.

Przepisy dotyczące tworzenia stref płatnego parkowania obowiązują od listopada 2003 r. w niemal niezmienionym kształcie. Mimo to uchwały gmin w sprawie SPP wciąż budzą liczne wątpliwości, wielokrotnie rozstrzygane przez sądy administracyjne. Głównie dotyczą one prawidłowości oznakowania miejsc postojowych na co zwracaliśmy uwagę w poprzednich materiałach na łamach Gazety Gdowianin.

Przy okazji warto przypomnieć o wyborczej obietnicy Zbigniewa Wojasa z 2018 roku o budowie w Gdowie dworca komunikacyjnego i centrum „Park and Ride”. Obietnica została złożona, parkingu nie ma. Taki parking działający w systemie P+R bardzo przydałby się mieszkańcom Gdowa i okolicznych sołectw.

 

obietnica budowy centrum P+R w Gdowie

 

Obietnica została złożona, parkingu nie ma.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*