JAKA BYŁA ZMIANA WYSOKOŚCI DOCHODÓW WŁASNYCH GMIN W ROKU 2020

Rok 2020 był trudny dla wszystkich, również dla samorządów terytorialnych. Trwająca pandemia COVID-19 odcisnęła swoje mocne piętno zarówno na mieszkańcach jak i na instytucjach. Mikroskopijny wirus wpłynął znacznie na finanse samorządowe. Jak znacznie? Dziś podajemy jaka w roku 2020 była zmiana wysokości dochodów własnych gmin.

Z jednej strony kryzys, będący skutkiem zamykania gospodarki z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zmniejszył dochody budżetowe. Wynikało to nie tylko z niższych wpływów podatkowych płaconych przez firmy czy tracących część dochodów mieszkańców, ale także na przykład ze zmniejszenia wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej czy z presji przedsiębiorców na przyznawanie zwolnień z podatku od nieruchomości czy obniżania stawek czynszowych w lokalach komunalnych. Z drugiej strony rosły niektóre wydatki, na przykład związane z dezynfekcją ulic, budynków publicznych, dodatkowym wyposażeniem niezbędnym dla zdalnego nauczania czy zwiększonymi dopłatami do transportu publicznego.

Jak w ostatnim roku zmieniła się wielkość dochodów własnych samorządów. Jakie płyną z tego wnioski? Głównymi ofiarami zmian sytuacji finansowej były największe ośrodki miejskie. Spośród miast wojewódzkich wzrost dochodów własnych odnotowały tylko dwa, w tym tylko w jednym (w Opolu) był to wzrost znaczący. Natomiast w Lublinie czy Zielonej Górze spadek dochodów własnych wyniósł około 10 proc. Spadek o ponad 20 proc. zanotowały też dwa miasta powiatowe, siedem mniejszych miast i 15 gmin wiejskich.

W skali całego sektora samorządowego dochody własne (w cenach stałych) spadły w roku 2020 w porównaniu z poprzednim o nieco ponad 2 procent. To niewielki spadek, powiedzmy też od razu, że znacznie mniejszy niż prognozowany przez wielu ekspertów oczekujących bardziej apokaliptycznych rozmiarów skutków finansowych zamykania gospodarki. Równocześnie całkowite dochody samorządów wzrosły – w miastach na prawach powiatu o ok. 3 procent, w gminach o ponad 6 procent, a w powiatach i województwach nawet o 8 procent. Skoro dochody własne spadały, to ten wzrost wielkości budżetów pośrednio sugeruje zwiększającą się rolę transferów w finansach samorządowych. Niestety, w największym stopniu rosły dotacje celowe, które w pewnym zakresie są niezbędnym elementem finansowania, ale które mają najbardziej niekorzystny wpływ na niezależność w prowadzeniu polityk samorządowych. W 2020 r. udział dotacji celowych w budżetach gmin sięgnął już niemal 35 procent, bardzo podobny był w województwach, a w miastach na prawach powiatu wyniósł 25 procent.

Zatem jak w gminach powiatu wielickiego w roku 2020 wyglądała procentowa zmiana dochodów własnych (razem z udziałami w PIT i CIT) w stosunku do roku 2019 (w cenach stałych):

 

Gmina Niepołomice -11,93%

Gmina Gdów 7,51%

Gmina Wieliczka 9,16%

Gmina Biskupice 9,31%

Gmina Kłaj 12,86%

 

Powiat wielicki -1,63%

 

I jeszcze nasi najbliżsi sąsiedzi:

Kraków -6,69%

Bochnia -3,11%

Gmina Raciechowice -2,49%

Gmina Dobczyce 1,65%

Gmina Bochnia 5,3%

Gmina Łapanów 9,56%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: wspolnota.pl

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*