JAKA JEST PROGNOZA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW W NASZEJ GMINIE?

W pierwszej kolejności warto wskazać, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy „tylko” 6 miejscowości (na łącznie 29 jakie liczy gmina Gdów) weszło w skład tak zwanej AGLOMERACJI.

Co to jest ta „aglomeracja”?
Kiedy mówimy o „aglomeracji” to należy przez to rozumieć teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane , aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków

Mówiąc zatem prosto, „tylko” 6 miejscowości w naszej gminie wejdzie w skład aglomeracji i na tych terenach będzie sieć kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

Jakie to miejscowości?
Gdów, Marszowice, Fałkowice, Pierzchów, Niegowić, Niewiarów.

W przypadku gminy Gdów liczba mieszkańców przypadająca w wyznaczonej aglomeracji na 1 kilometr sieci musi wynosić minimum 120 osób.

Jaka zatem jest prognoza nakładów inwestycyjnych na budowę infrastruktury służącej odprowadzaniu ścieków w naszej gminie?

1. Gdów
– zakres inwestycji: sieć kanalizacyjna (Gdów + przewiert pod rzeką Rabą + Grzybowa) o długości 8,3 km dla 886 osób + 245 (domki letniskowe) – 6,5 mln zł
– rozbudowa oczyszczalni o 1000 m3 na dobę – 7,5 mln zł
– system sterowania automatyką i energia w oczyszczalni – 500 tys. zł
2. Marszowice
– sieć kanalizacyjna o długości 8,26 km dla 972 osób – 6,5 mln zł
3. Fałkowice
– sieć kanalizacyjna o długości 4,16 km dla 470 osób – 5 mln zł
4. Pierzchów
– rozbudowa istniejącej oczyszczalni o 250 m3 na dobę – 4 mln zł
– system sterowania automatyką i energią w oczyszczalni – 500 tys. zł
5. Niegowić
– sieć kanalizacyjna o długości 4,4 km dla 480 osób – 5 mln zł
6. Niewiarów
– sieć kanalizacyjna o długości 4,6 km dla 532 osób – 6 mln zł

A co z pozostałymi miejscowościami naszej gminy?
„W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska”

Czyli mówiąc prościej?
„Na terenie 6 miejscowości gminy będzie sieć kanalizacyjna, a w pozostałych miejscowościach mieszkańcy muszą korzystać ze zbiorników bezodpływowych, indywidualnych ekologicznych oczyszczalni ścieków…”

Źródło: BIP

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*