KOŁA GOSPODYŃ Z FAŁKOWIC i NIEGOWICI

Historia obu Kół Gospodyń Wiejskich warta jest wzmianki.

Historia KGW w Fałkowicach ściśle związana jest z założeniem Kółka Rolniczego, co nastąpiło w 1959 roku. W tym czasie działające w ramach Kółka Rolniczego panie zdecydowały się utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich. Choć dziś brak oficjalnych dokumentów z tego czasu, to według relacji mieszkańców należy przyjąć, że był to rok 1967.

Pierwszą przewodniczącą KGW Fałkowice była Stanisława Samek, a następnie funkcję tę przejęła Stanisława Białota. W tamtym czasie panie organizowały kursy gotowania i pieczenia. We wsi istniał amatorski zespół teatralny, z którym współpracowało Koło Gospodyń, rozwijając ciekawą pracę kulturalną, organizując wieczorki towarzyskie oraz wystawiając sztuki teatralne. Uzyskane dochody przeznaczano dla Kółka Rolniczego, na dofinansowanie zakupu ciągnika Ursus C-325.

Kolejną trzecią przewodniczącą była Janina Kupiec, która Kołu przewodniczyła w latach 1984-1987. Od 1987 roku przewodniczącą została Władysława Marciniak. Na przestrzeni lat podejmowano wiele różnorodnych prac i inicjatyw takich jak: organizowanie różnych szkoleń z udziałem lekarzy, ekonomistów. Panie z Fałkowic ściśle współpracowały z instruktorkami z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Koło Gospodyń Wiejskich w Niegowici powstało w 1962 roku. Początkowo było nieliczne. W organizacji działalność rozpoczęło zaledwie sześć kobiet. Pierwszą przewodniczącą była Teresa Wyporek. Początkowe lata działalności były trudne. Kobiety nie miały swojego lokalu, spotykały się w prywatnych domach. W pierwszych latach działalności panie zajmowały się przede wszystkim hodowlą, uprawą warzyw, dbały o przydomowe ogródki ale zawsze najważniejsza była rodzina. Sytuacja lokalowa zmieniła się w roku 1966 kiedy to oddano w Niegowici nowy Klub Rolnika. Członkinie dokonały starań, aby lokal został dobrze wykorzystany. Organizowały różnego rodzaju szkolenie, kursy. Co roku brały udział w szeregu konkursów, zdobywając pierwsze miejsca i nagrody.

Na przewodniczącą drugiej kadencji wybrano Władysławę Kostuch. Jej głównym zadaniem było werbowanie młodych członkiń. Już w następnym roku jej przewodnictwa w Kole ich liczba znacznie się zwiększyła. W roku 1978 na przewodniczącą wybrano Marię Mleczko. W tym samym roku założono także grupę śpiewaczą „Michalinki”. Był okres, że Koło liczyło nawet 76 członkiń.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*