KS. JÓZEF GĄSIOROWSKI. WIELOLETNI PROBOSZCZ W NIEGOWICI

Józef Gąsiorowski urodził się 3 lutego 1920 roku w Stróży. Tam ukończył sześcioklasową szkołę, a potem w odległej o pięć kilometrów Bobowej siódmą i ósmą klasę. Uczniem wadowickiego męskiego gimnazjum stał się w 1938 roku. Tam spotkał i zaprzyjaźnił się z Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem.

Ksiądz Józef wspominał młodego Karola jako osobę, której nie dało się nie znać, bo tak był otwarty na innych ludzi, ich poznawanie i potrafił ich wokół siebie skupić.

Wybuch II wojny światowej przerwał naukę Józefa po pierwszej klasie. Wrócił do rodziców. Dopiero po wojnie zdał maturę i w 1945 roku wstąpił do Wyższego Krakowskiego seminarium Duchownego, które swą siedzibę miało przy ulicy Podzamcze 8. Na pierwszy rok studiów przyjęto 25 kleryków wśród których był Józef ale i również późniejszy metropolita krakowski ks. kardynał Franciszek Macharski.

2 kwietnia 1950 roku kardynał Adam Sapieha udzielił święceń kapłańskich Józefowi Gąsiorowskiemu w kościele oo. Franciszkanów w Krakowie. Z tego samego roku seminarium wyświęconych zostało 12 kapłanów.

Pierwszą posługę kapłańską przyszło sprawować ks. Józefowi przez półtora roku w Dobczycach, skąd w wigilię Bożego Narodzenia otrzymał przeniesienie do Wieliczki. Tu sześć lat pracował jako wikariusz parafii św. Klemensa, gdzie proboszczem był wówczas ks. Józef Śliwa.

Następnie 13 lat ksiądz Gąsiorowski – już jako proboszcz – pracował w parafii w Łazanach.

Potem decyzją ówczesnego ordynariusza krakowskiego ks. biskupa Karola Wojtyły otrzymał parafię w Niegowici w 1971 roku i tu spędził 24 lata. A w 1995 roku, po ukończeniu 75 lat, przeszedł na emeryturę, zostając rezydentem w parafii Niegowić.

Ksiądz Józef Gąsiorowski zmarł w Niegowici w wieku 93 lat 20 marca 2013 roku.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*