LATA POWOJENNE. TO ONI UCZYLI W GDOWSKIM LICEUM

Dzisiaj, jako ciekawostka, wymieniamy nauczycieli, którzy uczyli w Samorządowym Gimnazjum Koedukacyjnym Ogólnokształcącym w  Gdowie w okresie pierwszych pięciu lat po zakończeniu II wojny światowej. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w latach 1945-48 było to gimnazjum ogólnokształcące, a od roku 1949 liceum.

Pomysłodawcą założenia szkoły średniej w Gdowie był mgr Franciszek Hanula. Po porozumieniu się z władzami gminnymi i otrzymaniu stosownych zezwoleń od władz oświatowych 9 września 1945 roku założył w Gdowie szkołę średnią ogólnokształcącą, która otrzymała nazwę „Samorządowe Gimnazjum Koedukacyjne Ogólnokształcące”. W okresie pierwszych lat po wojnie nauczycielami w gdowskiej szkole średniej byli:

Franciszek Hanula – matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne – 1945-50

Zbigniew Lehman – geografia – 1945-46

Jerzy Masłowski – język polski – 1945-46

Władysława Polończyk-Iskierska – historia, łacina – 1945-50

Julia Lepiarz – zajęcia praktyczne – 1945-47

Augusta Rybak – wychowanie fizyczne, rysunek – 1945-48

ks. Władysław Uczniak – religia – 1945-49

Florentyna Wójcik – język francuski – 1945-46

Józef Bednarski – matematyka – 1946-47

Jadwiga Górkiewicz – język polski – 1946-195o

Tadeusz Ślusarczyk – matematyka, fizyka – 1947-48

Wanda Jewiarz – przysposobienie wojskowe – 1947

Władysław Dyląg – śpiew, chór – 1947-48

Danuta Chomicka – wychowanie fizyczne, Służba Polsce – 1948-49

Ludwika Leśniak – biologia, geografia, chemia – 1948-49

Jan Podsadecki – matematyka, fizyka – 1948-49

Tomasz Strzembarz – język francuski – 1948-50

Marian Markowski – Służba Polsce – 1948-50

Helena Chanek – Służba Polsce – 1949-50

Alicja Gawędzka – wychowanie fizyczne – 1949-50

ks. Józef Karkula – religia – 1949-50

Janina Szymkiewicz – matematyka, przyroda, geografia, chemia – 1949-50

Józef Żak – łacina – 1949-50

Lechosław Muż – wychowanie fizyczne – 1950

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*