LINIA KOLEJOWA PRZEZ GMINĘ GDÓW. INFORMACJE

26 marca bieżącego roku nastąpiło zakończenie zasadniczych terenowych prac geologicznych i geotechnicznych pod budowę linii kolejowej na odcinku Gdów – Szczyrzyc. Wcześniej – jak wiecie z naszych artykułów – jeszcze w roku 2020 zakończono prace terenowe związane z opracowaniem mapy do celów projektowych dla linii kolejowej na terenie gminy Gdów.

Pierwsze przetargi na modernizację linii Chabówka – Nowy Sącz będą ogłoszone w drugiej połowie bieżącego roku, natomiast postępowań w sprawie budowy nowej linii Podłęże – Szczyrzyc przez Gdów można się spodziewać w roku 2022.

Obecnie trwają prace projektowe i wykup nieruchomości, przy czym zaznaczyć należy, że pierwsze projekty budowlane już powstały.

Pierwszy etap inwestycji ma zostać sfinansowany z emisji obligacji PKP PLK. Dwa kolejne będą już jednak dofinansowane ze środków unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Część z nich będzie pochodziła z puli obecnej perspektywy budżetowej, a część – ze środków okresu programowania 2021-2027.

W skład inwestycji wchodzi zarówno budowa nowej, 58-kilometrowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna (znanej powszechnie jako „linia Podłęże – Piekiełko”), jak i modernizacja istniejącej linii Chabówka – Nowy Sącz.

Linia Podłęże – Szczyrzyc przez Gdów ma usprawnić zarówno ruch pasażerski w relacjach Kraków – Zakopane i Kraków – Nowy Sącz, jak i towarowy. Jej budowa pozwoli na uzupełnienie luki w sieci komplementarnej TEN-T, skracając odległość i czas przejazdu pociągów na osi Bałtyk – Bałkany – Morze Czarne. Jedną z korzyści będzie także odciążenie części linii towarowych na Górnym Śląsku.

Lokalizacja stacji na terenie gminy Gdów:

Stacje kolejowe na terenie gminy Gdów

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*