OCZYSZCZALNIA W PIERZCHOWIE

Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna z Pierzchowa miała wpłynąć na jakość wód lokalnych. Niektórzy starsi mieszkańcy Pierzchowa pamiętają jak w Potoku Królewskim żyły jeszcze raki. Dziś w lokalnych wodach raków nie ma, a początkowy rozmach kanalizacyjny w gminie Gdów mam wrażenie uległ zdecydowanemu wyhamowaniu.

Powstała oczyszczalnia ścieków w Pierzchowie wieńczyła drugi etap inwestycji kanalizacyjnej. Uroczyście otwarto i poświęcono ją w 2006 roku. Wcześniej wybudowana została 9 kilometrowa sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami do domów. Oba zadania posiadały znaczne dofinansowania zewnętrzne.

Zresztą wystarczy spojrzeć na liczby:

Całkowita kwota budowy oczyszczalni ścieków wraz z I etapem sieci kanalizacji sanitarnej w Pierzchowie wyniosła 2.373.246,14 zł, z czego:

– 1.186.623,06 zł pochodziło z Programu SAPARD;

– 1.108.993,53 zł z WFOŚiGW w Krakowie;

– a jedynie 77.629,55 zł z budżetu gminy Gdów

 

Całkowita natomiast kwota budowy kanalizacji – II etap w Pierzchowie o długości 4.606,5 mb i 2 sztuk przepompowni sieciowych wyniosła 1.680.000,00 zł, z czego:

– 1.221.363 zł pochodziło z WFOŚiGW w Krakowie;

– 338.711 zł z Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego;

– 119.926 zł z budżetu gminy Gdów.

 

Oczyszczalnia wybudowana w 2006 roku w Pierzchowie to oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna w której proces oczyszczania sterowany jest komputerowo. Zanim ścieki dotrą do oczyszczalni i reaktorów biologicznych, najpierw zawiesiny są „wyłapywane” w systemie kosza oraz sit. Osad po oczyszczeniu poddany jest dalszej obróbce.

Samo otwarcie oczyszczalni ścieków w Pierzchowie miało swój uroczysty wymiar. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście z Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele wykonawcy, władze gminy i mieszkańcy. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz proboszcz Paweł Sukiennik. Zebranych po obiektach oczyszczalni oprowadzał kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gdowie Ryszard Żukowski, omawiając kolejne etapy oczyszczania ścieków i zastosowane w pierzchowskiej oczyszczalni rozwiązania technologiczne.

 

A jak sytuacja wygląda obecnie według dostępnych danych?

W gminie Gdów funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków. Dużo to czy mało? W gminie Niepołomice są 4 oczyszczalnie ścieków, w gminie Wieliczka 3 oczyszczalnie ścieków, w gminie Kłaj oraz w gminie Biskupice – podobnie jak w gminie Gdów – po 2 oczyszczalnie.

W gminie Gdów ludzi korzystających z obu oczyszczalni ścieków jest łącznie 4150. Ale w gminie Wieliczka z wspomnianych trzech oczyszczalni korzysta aż 25248 osób. Jeszcze więcej osób korzysta z 4 oczyszczalni w gminie Niepołomice – 27903 osoby. W gminie Kłaj która posiada dwie oczyszczalnie korzysta z nich łącznie 7085 osób, blisko dwa razy więcej niż w gminie Gdów. W gminie Biskupice z dwóch oczyszczalni korzystają 322 osoby.

 

Ile w gminach powiatu wielickiego w ciągu całego roku odebrano nieczystości ciekłych bytowych?

– gmina Wieliczka – 82149,0 m3

– gmina Biskupce – 34567,2 m3

– gmina Gdów – 32901,8 m3

– gmina Niepołomice – 21463,8 m3

– gmina Kłaj – 21232,9 m3

 

Sprawdźmy teraz ile w poszczególnych gminach powiatu wielickiego jest zbiorników bezodpływowych:

– gmina Wieliczka – 7860

– gmina Gdów – 3914

– gmina Biskupice – 2887

– gmina Kłaj – 1463

– gmina Niepołomice – 1079

 

A ile jest oczyszczalni przydomowych?

– gmina Wieliczka 1192

– gmina Biskupice – 357

– gmina Gdów – 164

– gmina Niepołomice 57

– gmina Kłaj – 6

 

Ile na terenie gmin w ciągu roku zebrano odpadów komunalnych?

– gmina Wieliczka – 25285 ton

– gmina Niepołomice – 11078 ton

– gmina Gdów – 4603 tony

– gmina Biskupice – 3026 ton

– gmina Kłaj – 2747 ton

 

A ile w tym odebrano odpadów z gospodarstw domowych?

– gmina Wieliczka – 23865 ton

– gmina Niepołomice – 9867 ton

– gmina Gdów – 4465 ton

– gmina Biskupice – 2815 ton

– gmina Kłaj – 2509 ton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zebrane dane za rok 2019

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*