OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3. JAK RADZĄ SOBIE GMINY W POWIECIE WIELICKIM

Sprawdzamy, jak samorządy radzą sobie z zapewnieniem profesjonalnej opieki nad maluchami.

Opieka nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym to zadanie samorządów gminnych. Realizując je zyskują choć niewielki wpływ na politykę sprzyjającą liczbie urodzeń i zapobieganiu, albo przynajmniej łagodzeniu zjawiska depopulacji występującego w wielu regionach Polski.

W rankingu zastosowano wskaźnik użłobkowienia – zestawiono liczbę dzieci objętych intytucjonalną opieką z ogólną liczbą dzieci w wieku 1–3 lat. Wzięto pod uwagę dzieci w żłobkach, ale także klubach dziecięcych – w placówkach samorządowych i prowadzonych przez inne podmioty (wiele gmin przekazuje im dotacje). Do tego dodano dzieci w wieku do 3 lat w przedszkolach, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Co pokazuje ranking? Że instytucjonalna opieka nad małymi dziećmi najpopularniejsza jest w województwach południowo-zachodnich (opolskie – 41,7 proc., dolnośląskie – 38,5 proc., śląskie – 37,9 proc., wielkopolskie – 35,1 proc., lubuskie – 34,3 proc.). Z kolei najniższe wskaźniki dotyczą województw wschodnich (woj. warmińsko-mazurskie – 27,0 proc., lubelskie – 28,8 proc., podlaskie i kujawsko-pomorskie po 29 proc.).

Jak wypadły gminy z powiatu wielickiego?

Gmina Niepołomice – 57,418 (odsetek dzieci w wieku do 3 lat objętych instytucjonalnymi formami opieki);

Gmina Wieliczka – 56,306

Gmina Biskupice – 50,538

Gmina Kłaj – 43,377

Gmina Gdów – 33,739

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*