OPOZYCJA POTRZEBNA JEST WSZĘDZIE, RÓWNIEŻ W GMINIE GDÓW

Opozycja tak jak wszędzie, potrzebna jest także w Gminie Gdów. Czasami, aby właściwie ujrzeć rzeczywistość, należy popatrzeć  na dany problem „z boku”. Będąc w centrum wydarzeń działanie takie jest bardzo trudne. Stąd tak istotna rola podmiotów nie zaangażowanych w działania operacyjne rządzących. Opozycja może popatrzeć z innej perspektywy. I to stanowi z pewnością jej atut.

Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy pojawia się poważny kryzys gospodarczy. Nie taki mało poważny kryzysik, ale coś naprawdę poważnego – recesję, która kończy się kolejkami za zupą i ogromną biedą całego społeczeństwa. Teraz wyobraźmy sobie, jak postępują elity pogrążonego w kryzysie państwa. Elity, które pozbyły się wszelkiej możliwej opozycji, a jedyna krytyka jaka je spotyka, to głównie ciche i prawie niesłyszalne wołania o poprawę tych lub innych działań. Oczywiście, sytuacja w kraju niepokoi rządzących, ale nastroje społeczne są coraz gorsze, a oni nie wiedzą co zrobić. Specjalnie nie piszę, że „boją się”, gdyż zakładam, że są tam ludzie odważni, którzy nie martwią się utratą stanowisk, lecz po prostu nie mają pojęcia, jak zaradzić istniejącym problemom. Dopóki były pieniądze, a sytuacja gospodarcza była względnie dobra, wszyscy się bogacili i nikt nie martwił się przyszłością. Kraj opuścili jednak wszyscy niezależnie myślący, a ci, którzy mieli inne zdanie wyjechali lub zostali uciszeni. W takiej sytuacji panujące elity, pozostające od jakiegoś czasu zamknięte i niedopuszczające do siebie nikogo z zewnątrz, nie są w stanie trzeźwo i z dystansem ocenić sytuacji. Jedyne co im pozostaje to czekać na własny nieuchronny koniec.

„Elity kończą zazwyczaj samobójstwem” – napisał przed ponad stu laty słynny włoski socjolog Vilfredo Pareto. W swojej teorii krążenia elit zwrócił on uwagę na fakt, że grupy rządzące zamykające się we własnym środowisku powoli koncentrując się na utrzymaniu i zachowaniu status quo, nie zważając na zmieniające się warunki zewnętrzne. To powoduje, że wcześniej, czy później musi dojść do ich wymiany.

Brak „świeżej krwi” otwartej na alternatywne rozwiązania i pomysły, które mogą pozwolić wyjść z kryzysowych sytuacji jest wielką bolączką każdej epoki, bez względu na to, czy mówimy o starożytnej Grecji, osiemnastowiecznej Francji, czy Europie XXI wieku. Brak widocznej opozycji i zamknięcie europejskiego obozu władzy sprawia, że staje się on niezdolny do wyjścia poza panujący schemat myślenia i dokonania faktycznych reform. Jego celem jest przede wszystkim gra na zwłokę, przeczekanie kryzysu na swoich stanowiskach z nadzieją, że sytuacja ulegnie poprawie bez niczyjej pomocy. Co odważniejsi (a być może po prostu bardziej zdesperowani) decydują się na zastosowanie programów pomocowych, które ostatecznie tylko pogarszają sytuację.

Opozycja zawsze znajduje się w komfortowej sytuacji. Może krytykować, komentować, przedstawiać propozycje, ale nikt jej nie rozlicza z tego co robi. Podczas gdy trwające przy władzy elity coraz bardziej izolują się od reszty społeczeństwa, opozycja rośnie w siłę, pojawiają się nowi liderzy, którzy przedstawiają alternatywne scenariusze wyjścia z zaistniałej sytuacji. To chyba najważniejsza rola jaką może odegrać opozycja. Świeże pomysły i rozwiązania, których nie odważyłyby się zastosować skostniałe dotychczasowe elity. Siłą narodu jest istnienie ambitnych, pracowitych ludzi, którzy chcą i wiedzą jak coś zmienić. Jeśli podobna alternatywa nie istnieje, to jedynym jest powolny lecz trwały upadek.

To samo założenie dotyczy Polski, województwa, powiatu czy gminy. Także Gdowa. Opozycja, tak jak wszędzie, potrzebna jest także w Gminie Gdów.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*