OSOBY Z GMINY GDÓW. IRENA WOŹNIAK

Któż nie znał Pani Ireny? Wieczna optymistka, która zawsze na pierwszym miejscu stawiała pracę społeczną. Pani Irena znana była nie tylko w Fałkowicach, w których mieszkała, ale także w całej gminie Gdów a nawet dalej! Pozostawiła po sobie ciepło, piękne wiersze… Dziś przybliżamy postać Ireny Woźniak.

Irena Woźniak przez lata pełniła szereg ważnych funkcji, nie tylko w środowisku lokalnym. Była między innymi Przewodniczącą Gminnej i Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, Członkiem Rady Krajowej KGW. Od 1992 roku reprezentowała nasz kraj w Światowej Organizacji Kobiet Wiejskich (ACWW). Była wiceprzewodniczącą Rady Wojewódzkiej Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, ławnikiem w sądzie rodzinnym Sądu Rejonowego w Myślenicach, radną gminy Gdów. To tylko niektóre z licznych funkcji społecznych jakie przyjęła na siebie Irena Woźniak.

Pasją jej życia była praca na rzecz innych. Rozliczne funkcje nie przynosiły jej korzyści materialnych ale praca społeczna dawała jej ogromną satysfakcję.

Dużym wyróżnieniem, które zawsze pani Irena wspominała ze wzruszeniem było przyznanie jej Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, który otrzymała od ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. W uznaniu zasług dla społeczności lokalnej i czynnego uczestnictwa w kreowaniu rozwoju samorządności Irena Woźniak uhonorowana została II nagrodą w trzecie edycji nagrody samorządowej za 1997 rok. W dyplomie, który odebrała z rąk Marka Nawary przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego napisano: „Pani praca i zaangażowanie stanowią wzór godny naśladowania.

Irena Woźniak z racji pełnionych funkcji była zawsze osobą dobrze znaną nie tylko na terenie gminy czy województwa, ale również w kraju i poza jego granicami. Szczególnym jednak uznaniem cieszyła się wśród mieszkańców Fałkowic, którzy kilkukrotnie powierzyli jej pełnienie funkcji sołtysa.

Dzięki zaangażowaniu pani Ireny, wspólnie z mieszkańcami w znacznym stopniu udało się poprawić infrastrukturę wsi, a co za tym idzie także warunki życia. Udało się sprawie przeprowadzić gazyfikację wsi. Kolejną inwestycją zrealizowaną wspólnie było pociągnięcie linii wodociągowej. W tym celu powołany został Społeczny Komitet Budowy Wodociągów z dużym wkładem środków i pracy mieszkańców wraz z panią Ireną. Przez kilka lat składano pieniądze, robiono podkłady geodezyjne, projekty, kupowano potrzebny materiał. Wreszcie w kwietniu 1999 roku rozpoczęły się prace wodociągowe w Fałkowicach, a w październiku już mieszkańcy cieszyli się z wody z sieci. Inną inicjatywą realizowaną wspólnie w sołectwie była poprawa stanu dróg. Wyżwirowanie i utwardzenie traktów wiejskich i dróg prowadzących do pól możliwe było dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz uzyskanej przez panią Ireną (jako sołtysa) zgodzie na pobór, na potrzeby wsi, żwiru z rzeki Raby.

Dziś wspominamy panią Irenę, która pozostawiła po sobie wiele ciepła, zrealizowanych inicjatyw oraz wierszy.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*