OSP MARSZOWICE. KILKA CIEKAWOSTEK

Historię o OSP w Marszowicach należy rozpocząć od roku 1904. Właśnie wtedy mieszkańcy tej wsi w Gminie Gdów zakupili sikawkę ręczną. Wtedy również dziewięciu mieszkańców pod dowództwem Piotra Gądka utworzyło „zaczyn” jednostki OSP, która swoją oficjalną działalność rozpoczęła od roku 1907.

Pierwszym, historycznym komendantem OSP w Marszowicach został jej inicjator, Piotr Gądek. W roku 1911 powstał pierwszy pluton jednostki pod dowództwem jej komendanta. Strażacy w tamtym czasie nie tylko byli aktywni w swoich statutowych działaniach. Przyszło im równocześnie gromadzić sprzęt niezbędny do funkcjonowania. W roku 1913 rozpoczęła się budowa strażnicy.

Przed wybuchem II wojny światowej, w roku 1930 jednostka OSP z Marszowic liczyła 38 członków a na wyposażeniu posiadała: dwie ręczne sikawki, 100 metrów węża pożarowego oraz osobiste uzbrojenie dla dwudziestu strażaków ochotników. Do pożaru wzywał sygnał trąbki. Strażacy jeździli wozem konnym a podwodów dostarczali mieszkańcy wsi. Prężną działalność OSP z Marszowic przerwała II wojna światowa. Po wielu latach okupacji w jednostce pozostały jedynie dwie sikawki ręczne i 60 metrów uszkodzonego węża pożarowego. Pozyskiwanie sprzętu trzeba było rozpoczynać na nowo.

Wśród zakupionych sprzętów były dwie motopompy oraz 500 metrów węża. Wykończono budynek remizy i wyposażono w nim dwie sale. Jedną salę przeznaczono na strażacką świetlicę, a drugą salę – na organizację zebrań wiejskich. W roku 1952 strażacy z Marszowic pozyskali z demobilu samochód marki „Gaz”, który po właściwym przystosowaniu do specjalnych celów obsłużył łącznie 63 pożary. W roku 1966 wysłużony „Gaz” ustąpił miejsca innemu pojazdowi, którym był ciężarowy „Lublin” pełniący swoją służbę do roku 2000. Wtedy też OSP Marszowice pozyskało „Stara” 244 GBA. Wtedy też zmienił się system alarmowania i trąbkę zastąpiła elektryczna syrena alarmowa zamontowana na dachu budynku. Do strażnicy doprowadzono także telefon stacjonarny służący wszystkim mieszkańcom wsi.

Pozyskanie nowego sprzętu w znacznych ilościach wymusiło konieczność rozbudowy strażnicy. Prace te mieszkańcy wykonali społecznie w systemie gospodarczym.

Mieszkańcy wsi zawsze pamiętali o swoich lokalnych strażakach. W jubileusz 75-lecia istnienia OSP Marszowice, 30 września 1979 roku mieszkańcy ufundowali i przekazali jednostce sztandar.

W roku 2004, z okazji 100-lecia jednostki odsłonięto tablicę pamiątkową w Marszowicach w budynku, w którym na początku swej kapłańskiej posługi religii uczył ksiądz Karol Wojtyła. Na pamiątkę stuletniej działalności w drzewiec sztandaru OSP Marszowice wbijano tradycyjne, pamiątkowe gwoździe.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*