OSP ZAGÓRZANY. KRÓTKA HISTORIA JEDNOSTKI Z GMINY GDÓW

Historia jednostki sięga 1962 roku. W miejscowości znajdującej się w dolinie Kudzielskiego Potoku oraz na okalających dolinę wzgórzach również działają strażacy. Początki ich działalności były ciężkie.

Dlaczego początki były ciężkie? Strażacy z Zagórzan nie posiadali bowiem własnej bazy a sprzęt gaśniczy dzięki uprzejmości państwa Kwiatkowskich przechowywany był w dworze w Zagórzanach.

Budowa remizy stała się dla mieszkańców sołectwa koniecznością i sprawą priorytetową. Organizowali oni liczne zabawy z których dochód przeznaczono na zakup działki. Pierwszym naczelnikiem strażaków z Zagórzan został Jan Pacek.

Budowę remizy rozpoczęto w 1972 roku. Wszystkie materiały budowlane przewożono wozem konnym z odległych miejscowości.

Niestety. Zapał budowniczych jednak stopniowo wygasał i ostatecznie wybudowano salę na zebrania wiejskie oraz garaż.

Przełom nastąpił w roku 1999. Ciężar odpowiedzialności za prace budowlane przejęła ówczesna pani sołtys Anna Chwajoł. Mieszkańcy Zagórzan ponownie podjęli trud dokończenia remizy. Wszystkie prace wykonywali we własnym zakresie – zakupili pustaki, doprowadzili prąd, pokryli dach. Do remizy doprowadzono także wodę oraz gaz.

Ostatni etap budowy remizy w Zagórzanach został wsparty finansowo przez Gminę Gdów kwotą 27 tysięcy złotych. Gmina przekazała również strażakom z Zagórzan ich pierwszy samochód, którym był Żuk o wartości ok. 30 tysięcy złotych. Wcześniej strażacy z tej miejscowości posiadali jedynie motopompę i węże, które w przypadku akcji przewozili ciągnikiem lub wozem konnym.

W 2000 roku naczelnikiem OSP w Zagórzanach był Józef Natanek. Wtedy też dokonano oficjalnego otwarcia remizy i uroczystego przecięcia wstęgi.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*