POWIAT WIELICKI MA SWOJE MOCNE i SŁABE STRONY

Jak prezentuje się powiat wielicki na tle innych powiatów województwa małopolskiego? Jakie są mocne a jakie słabe strony powiatu?

Województwo małopolskie podzielone jest na 22 powiaty, z czego 19 to tak zwane powiaty ziemskie, a 3 to powiaty miejskie, czyli miasta na tyle duże, że zostały wydzielone i nadano im status osobnego powiatu. Te miasta to Kraków, Tarnów i Nowy Sącz.

Jakie są mocne strony powiatu wielickiego?

Powiat wielicki zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich powiatów w województwie pod względem salda migracji liczonego na tysiąc mieszkańców. Wysokie 2 miejsce zajmuje także w rankingu ilości mieszkań oddanych do użytkowania. Trzecie miejsce w województwie powiat wielicki zajmuje w rankingach:

– odsetek ludności korzystającej z instalacji gazowej;

– podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON;

– przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania w zasobach mieszkaniowych.

 

Wysokie, czwarte miejsce w województwie powiat dzierży w rankingu dochodów własnych budżetu powiatu.

6 miejsce wśród pozostałych małopolskich powiatów zajmujemy w rankingu ludności na 1 km2;

7 miejsce w rankingu określającym stopę bezrobocia rejestrowanego;

8 miejsce w rankingu oceniającym odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej;

9 miejsce w rankingu uwzględniającym turystyczne obiekty noclegowe.

 

A te słabsze strony powiatu wielickiego?

15 miejsce w dostępie ludności do instalacji kanalizacyjnej;

17 miejsce w rankingu oceniającym środki w dochodach budżetu powiatu na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych;

17 miejsce w wydatkach budżetu powiatu.

 

Jest pole do popisu

W 2019 roku – można zatem powiedzieć, że na koniec minionej kadencji samorządowej – powiat wielicki, legitymując się dochodem 558,03 zł na mieszkańca był na miejscu 294 w Polsce (na 314 powiatów), pod koniec stawki wszystkich polskich powiatów. Podobna sytuacja utrzymywała się w latach wcześniejszych

 

Ale było też lepiej

W 2001 roku Centrum Badań Regionalnych na łamach Rzeczpospolitej opublikowało ranking powiatów i w tym rankingu powiat wielicki znalazł się na 31 miejscu. Dwadzieścia lat temu wskaźnik potencjału rozwojowego, który decydował o miejscu w rankingu został określony na podstawie takich czynników jak: ogólna sytuacja gospodarcza, dochody przedsiębiorstw i mieszkańców, relatywna wielkość sektora usług i otoczenia biznesu, aktywność gospodarcza mieszkańców (liczba prywatnych firm, stopa bezrobocia), aktywność obywatelska (liczba organizacji non profit, frekwencja wyborcza, czytelnictwo), jakość lokalnej infrastruktury oraz atrakcyjność powiatu jako miejsca zamieszkania (bilans migracji i budownictwo mieszkaniowe).

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*