PROBLEMY Z PRĄDEM W KILKU WSIACH GMINY GDÓW. WYJAŚNIAMY O CO CHODZI

Mieszkańcy informują o uciążliwych, kilkusekundowych wyłączeniach prądu w Książnicach, Pierzchowie, Nieznanowicach i Marszowicach. Incydenty czasami zdarzają się kilka razy dziennie. Okazuje się, że problem zdarza się również w innych sołectwach gminy Gdów. Po interwencji Tauron podjął działania sprawdzające i naprawcze oraz poinformował skąd biorą się opisane incydenty.

Dla mieszkańców gminy Gdów jest to o tyle uciążliwe, że w obecnych czasach domy są wyposażone w mnóstwo elektroniki i niektóre z tych urządzeń są bardzo podatne na wszelkie nieprawidłowości w dostarczaniu prądu: nagłe braki, za wysokie czy też za niskie napięcie, nieprawidłową częstotliwość itd. W dobie zdalnej pracy (a także nauczania) niezawodność dostaw energii jest bardzo ważna. Jedna z osób mieszkających w gminie Gdów wskazała, że przez takie „migotanie” został przerwany jej egzamin na studia. Według osób zgłaszających problem ten istnieje od co najmniej 3 lat i nasila się latem. Nie jest związany z pogodą i jest dość powtarzalny w czasie – wyłączenia powtarzają się o podobnych godzinach.

Oto opis problemu przedstawiony przez innego mieszkańca gminy Gdów: „W ubiegłym roku problem z zanikami prądu zgłaszałem dosyć regularnie. Według pana z pogotowia wygenerowałem około 20 zgłoszeń w okresie letnim. Za każdym razem zgłoszenie było szybko zamykane bez informacji zwrotnej do mnie. Ciężko się też dowiedzieć co zostało odnotowane podczas zamykania zgłoszenia, trzeba być niestety upierdliwym, żeby się tego dowiedzieć. Zwykle w zgłoszeniu widnieje „zabezpieczenie SPZ na linii 15kV.” lub coś podobnego co technicznie sprowadza się właśnie do tego. Od techników, gdy przyjechali do jednego ze zgłoszeń dowiedziałem się, że najprawdopodobniej „ptak usiadł na linii” albo „gałąź gdzieś uderzyła”. Ostatnio trafiłem natomiast na bardziej rozmowną osobę pod 991, która podała jeszcze kilka możliwych przyczyn, wśród nich niesprawność przewodów i uszkodzenie urządzeń sieciowych. Problem występuje na sieci 15kV opisanej jako Nieznanowice.  Wszelkie zgłoszenia do pogotowia energetycznego kończą się zamknięciem z informacją „przepięcie na sieci”, „zadziałało zabezpieczenie SPZ na sieci średniego napięcia”, itp. Stwierdzenie być może prawdziwe, ale po 3 latach mam wrażenie, że poza świadomością, że problem występuje nie wiele się dzieje żeby go rozwiązać.”

Co na to Tauron? O opisanym problemie informuje nas dość szczegółowo.

„Dostarczanie energii elektrycznej do wymienionych miejscowości odbywa się między innymi za pośrednictwem linii napowietrznych średniego napięcia 15 kV, które wyposażone są w automatykę zabezpieczeniową SPZ (Samoczynne Ponowne Załączenie). Jest to standardowa elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa stosowana na terenie całego kraju, której zadaniem jest zminimalizowanie czasu awaryjnych przerw w dostawie energii elektrycznej oraz przywrócenie zasilania po wystąpieniu nietrwałego i szybko ustępującego zakłócenia z czasem poniżej 3 sekund. Opisywane krótkotrwałe wyłączenia w dostawie energii elektrycznej były spowodowane zadziałaniem właśnie tej automatyki. Zdarzenia te wywoływane są między innymi poprzez zbliżanie gałęzi drzew do przewodu na skutek silnego wiatru, wyładowań atmosferycznych, migracje ptaków itp.
Działanie automatyki sieciowej jest nieodzownym elementem pracy napowietrznej sieci elektroenergetycznej, która ma chronić ją przed rozległymi uszkodzeniami oraz stanowi element ochrony przeciwporażeniowej. Z tego też powodu nieplanowane zaniki napięcia nie są zjawiskami odosobnionymi i nie możemy deklarować całkowitego wyeliminowania tego typu zakłóceń w przyszłości, jednak staramy się ograniczyć je do minimum. Jednocześnie informujemy, że prace awaryjne czy eksploatacyjne mogą wiązać się z przełączeniami i brakiem ciągłości dostaw energii elektrycznej, a specyfika sieci rozdzielczej SN i nN nie gwarantuje bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej, co ma również swoje odzwierciedlenie  w obowiązujących przepisach prawa i zapisach w umowach na podstawie której realizowana jest dostawa energii elektrycznej do mieszkańców omawianych miejscowości.
Nadmieniamy również, że TAURON Dystrybucja S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) nieustannie dąży do tego, aby przerwy w zasilaniu Klientów, zarówno awaryjne jak i planowe, każdorazowo ograniczyć do niezbędnego minimum, potrzebnego do usunięcia awarii lub wykonania niezbędnych czynności związanych z eksploatacją sieci elektroenergetycznej tak, by zostały dotrzymane standardy jakościowe obsługi odbiorców. Wykonywane są przez nasze służby techniczne regularne oględziny linii i usuwane wszelkie zauważone przyczyny, które mogą powodować zakłócenia. Prowadzimy intensywne prace mające na celu minimalizację występujących zakłóceń poprzez prowadzoną korektę zadrzewienia, a także montaż osłon przeciw ptakom, które powodują zadziałanie automatyki SPZ.
Za powstałe utrudnienia i niedogodności związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej przepraszamy.”

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*