RECYKLING i ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW. NAJNOWSZE DANE

Średnio 358 kg odpadów komunalnych wytworzył w 2021 r. przeciętny Polak. To o 16 kg więcej niż rok wcześniej. Do recyklingu trafiło 26,7 proc. odpadów, a więc tyle samo co w 2020 r. – wynika z danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił doroczny raport na temat ochrony środowiska w Polsce. Z danych wynika, że w 2021 r. zebranych zostało 13,7 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 4,2% w porównaniu z 2020 r.).

Oznacza to, że na jednego mieszkańca przypadało średnio 358 kg zebranych odpadów komunalnych, a więc o 16 kg więcej w porównaniu z rokiem 2020. Z gospodarstw domowych odebrano 11,7 mln ton odpadów, co stanowiło 85,8% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

Z danych wynika, że w ubiegłym roku funkcjonowało 2 279 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyło 1 318 przedsiębiorstw.

Do procesów odzysku skierowano 60 proc. (8207 tys. ton) zebranych odpadów komunalnych, w tym: do recyklingu 3 680,7 tys. ton (26,9%), do kompostowania lub fermentacji – 1 824,3 tys. ton (13,3%), do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii – 2 702,0 tys. ton (19,8%). Z kolei na składowiska trafiło 5 295,8 tys. ton (38,7%) odpadów.

Z danych GUS wynika, że na koniec 2021 r. funkcjonowało 265 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 667 ha. Prawie 94% z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 98 913 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 109 921 tys. kWh energii elektrycznej.

W 2021 r. zamkniętych zostało 8 składowisk o łącznej powierzchni ok. 31 ha. W 2021 r. zlikwidowano też ponad 10,5 tys. dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 73 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2021 r. odnotowano istnienie 2 246 dzikich wysypisk.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*