REFORMA ADMINISTRACYJNA KRAJU. JAK TO BYŁO PRZED NIĄ

Dokładnie 18 lipca 1998 r. Sejm przyjął ustawę o nowym podziale administracyjnym Polski. Pamiętacie jeszcze mieszkańcy gminy Gdów jak to przed rokiem 1998 było?

Reforma administracyjna wprowadziła z dniem 1 stycznia 1999 r. nowy zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednostkami są gminy, powiaty i województwa. Utworzono wówczas 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu oraz zmniejszono liczbę województw z 49 do 16. Bez zmian pozostał podział na gminy, których było 2489.

Według stanu aktualnego mamy: 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2477 gmin: 302 miejskie, 1523 wiejskich i 652 miejsko-wiejskich.

Jak zmieniała się struktura terytorialna w Polsce

W 1950 r. terytorium Polski podzielone było na: 17 województw i 2 miasta wydzielone (Warszawa, Łódź) oraz 330 powiatów, a na szczeblu podstawowym – 704 miasta i 2993 gminy. Z dniem 1 I 1955 r. zniesione zostały gminy, a na ich miejsce utworzono 8790 gromad.

W latach 1956-1972 stopniowo zmniejszano liczbę gromad, a jednocześnie tworzono nowe powiaty. W rezultacie w końcu 1972 r. było w Polsce 390 powiatów (w tym 75 miast mających status prawny powiatów) i 4315 gromad. 1 I 1973 r. w miejsce zniesionych gromad utworzono 2365 gmin.

Z dniem 1 VI 1975 r. zniesiono powiaty, a w miejsce 17 województw i 5 miast wydzielonych (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław) utworzono 49 województw. Na szczeblu podstawowym jednostkami podziału administracyjnego były gminy i miasta oraz dzielnice w większych miastach.

Od 27 V 1990 r. termin „gmina” stosuje się do każdej jednostki stopnia podstawowego obejmującej zarówno miasto (gmina miejska) lub teren wiejski (gmina wiejska), jak i miasto wraz z otaczającym je obszarem wiejskim (gmina miejsko-wiejska).

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*