ROK 1999. GDOWSKA KORONACJA

Nadzieje wiernych parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gdowie na koronację Pani Gdowa były mocne i trwałe. Spełniły się 12 września 1999 roku, kiedy to na ołtarzu polowym na przykościelnym placu koronacyjnym została nałożona korona na obraz Matki Bożej Gdowskiej.

Korona nałożona została podczas uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księdza kardynała Franciszka Macharskiego, Metropolitę Krakowskiego. Wcześniej gdowską koronę pobłogosławił w Wadowicach Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 roku.

Mszy świętej koronacyjnej przewodniczył ksiądz kardynał w asyście biskupów krakowskich: księdza biskupa Jana Szkodonia, księdza biskupa Kazimierza Nycza oraz 108 księży. Plac koronacyjny zapełnili liczni mieszkańcy parafii i pielgrzymi z bliższych i dalszych okolic w liczbie około pięciu tysięcy. Wyniesiony obraz Matki Bożej na plac koronacyjny powitali przedstawiciele parafii – dzieci, młodzież, rodziny i duchowieństwo, zawierzając dalszą opiekę tej, co od wieków z kościoła gdowskiego udziela łask.

W uroczystościach koronacyjnych uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych gminy gdowskiej i powiatu wielickiego oraz sąsiednich gmin, a także przedstawiciele miejscowych związków zawodowych i organizacji społecznych. W czasie mszy świętej dary do ołtarza, jako znak czci i wdzięczności dla Matki Bożej w postaci sprzętu liturgicznego i szat składały delegacje poszczególnych sołectw parafii gdowskiej, związki branżowe i organizacje społeczne.

Ksiądz kardynał w homilii podkreślił, że uroczystość koronacji jest okazją do ożywienia i pogłębienia kultu maryjnego wiernych wkraczających w tamtym czasie w drugie tysiąclecie kościoła krakowskiego i w wielki jubileusz roku dwutysięcznego.

Na zakończenie ukoronowany obraz Matki Bożej w uroczystej procesji powrócił do ołtarza głównego, a uroczystość dnia koronacji zakończyła wieczorna msza święta sprawowana przez biskupa diecezjalnego z Rzeszowa księdza Kazimierza Górnego.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*