RÓŻOWY FOTEL

O tym należy mówić: Różowy fotel

Najważniejszy fotel w naszej gminie – w którym zasiada nie kto inny jak sam wójt Zbigniew Wojas – ma kolor czerwono-różowy. Dlaczego włodarz gminy Gdów wybrał akurat taki kolor?

Być może jest to jego ulubiony kolor. A może światło padające na ten fotel powoduje, że wydaje się on mieć kolor różowy. Udzielając wywiadów wójt zakłada również czerwony krawat co ma z pewnością podkreślić elokwencje, drapieżność ale też wyjątkowość. Kolor czerwony wykorzystywany jest w reklamie, w szczególności w wszechobecnych promocjach. Czerwony jest kolorem dynamiki i przyciąga uwagę. Pasuje do pomieszczeń, w których panuje duży ruch, jak na przykład hall, korytarz, pokoju do ćwiczeń itd. W prestiżowym „Journal of Personality and Social Psychology” opublikowano ciekawe badania wykazujące męskie preferencje wobec koloru czerwonego. To, co było dla kobiet tajemnicą, uzyskało teraz naukowe, psychologiczne potwierdzenie: najłatwiej poderwać mężczyznę – kobiecie ubranej w czerwień. Najwidoczniej wójt zapoznał się z tymi badaniami.

Jednak nie preferencje kolorystyczne wójta Wojasa przyciągają naszą uwagę. Bardziej interesujące są udzielane w ostatnim czasie przez Niego wywiady. W szczególności zawarty w tych wywiadach przekaz brzmiący mniej więcej tak: narodzie nie martw się, gdyż gmina jest zarządzana dobrze, budżet ma się dobrze – a pieniędzy wystarczy na wszystko.

Rzuca się w oczy to, że wójt pochylił się nad reformą oświaty. Bez ogródek mówi: „Od kilku miesięcy prowadzone były analizy w gminie Gdów mające na celu sprawdzenie możliwości dostosowania bazy zarówno lokalowej jak i dydaktycznej do nowych wytycznych, a także charakterystykę dotychczasowej struktury zatrudnienia w szkołach”, po czym dodaje „w najbliższych tygodniach Rada Gminy Gdów podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Wcześniej projekty dokumentów szczegółowo omówią na swoich posiedzeniach: Komisja Infrastruktury Społecznej oraz Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy”.

Chcemy zwrócić uwagę, że tym samym bardzo sprytnie wpleciono w proces wygaszania gimnazjów Radę Gminy.  Z powyższej wypowiedzi wójta wynika, że ostatnie słowo będzie miała w tej sprawie rada. Biorąc pod uwagę proces prawny uchwalania uchwał przez jednostki samorządu terytorialnego, istotnie tak będzie. Wygaszenie wspomnianych szkół będzie trzeba przyjąć uchwałą Rady Gminy Gdów, ale w wydaniu gdowskim będzie to jedynie proces czysto formalny, gdyż radni nie mają żadnego wpływu na kształt uchwały, którą przyjmą. Jak powszechnie wiadomo, większość w Radzie Gminy mają stronnicy wójta Wojasa i jak również powszechnie wiadomo to właśnie On rządzi niepodzielnie zarówno urzędem jaki i radą. O tym który nauczyciel zostanie zwolniony, a który będzie miał pracę już może zdecydował Wójt. Na uwagę zasługuje również to, że żaden z radnych w tej sprawie się nie wypowiedział. Należy postawić pytanie: nie chcą się wypowiadać, czy może raczej niewiele mają do powiedzenia?

Wielomiesięczne analizy prowadzone przez urzędników, o których wspomina wójt, powinny dać jasną odpowiedź czy istnieją potrzeby zwolnienia któregokolwiek z nauczycieli. Natomiast, ku powszechnemu zdziwieniu, Zbigniew Wojas na koniec stwierdza : „w pozostałych szkołach podstawowych zostaną utworzone najprawdopodobniej dodatkowe oddziały – klasy siódme i ósme”.

Panie Wójcie „najprawdopodobniej” ?! To jeszcze tego Pan nie wie? W sytuacji gdy w najbliższych tygodniach Rada Gminy Gdów podejmie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Użycie tak niefortunnej wypowiedzi naszym zdaniem jest nie na miejscu w sytuacji gdy w gminie Gdów planowane są być może zwolnienia wśród nauczycieli.

Mówiąc już o zwolnieniach nauczycieli, liczymy na to, że jeżeli już do takich w ogóle dojdzie to pozostawieni w pracy zostaną ci, którzy mają wszelkie uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Powinni utrzymać pracę zwłaszcza ci nauczyciele, którzy reprezentują największą wartość, najbardziej doświadczeni. Dyskusyjne natomiast (o czym być może nie wszyscy mieszkańcy gminy Gdów wiedzą) są np. uprawnienia jednego z dyrektorów, który raczej nie powinien być zarówno nauczycielem jak i dyrektorem. Będziemy się przyglądać temu problemowi i będziemy chcieli zapytać Kuratorium Oświaty w Krakowie jakie jest jej stanowisko w tej sprawie.

W wypowiedziach wójta do lokalnej prasy przewija się najczęściej zestawienie dwóch ważnych problemów: budżetu gminy i wygaszania gimnazjów. Jest to niezbyt przemyślane rozwiązanie. Niemniej jednak gdy się nie ma za wiele do powiedzenia wprowadza się wówczas tematy zastępcze. O samym budżecie będzie jeszcze okazja rozmawiać, gdyż cudownie ozdrowiony, świeci przykładem wśród innych. Nie będzie kredytów, będzie też nadwyżka, a czy Panie Wójcie będzie kolejna emisja obligacji? Restrukturyzacja zadłużenia poprzez przerzucenie spłaty zaciągniętych długów w kolejne emisje obligacji być może jest dobrym rozwiązaniem, jednak po roku 2020 może być powodem wyhamowania wszelkich inwestycji. Tak czy inaczej, obligacje trzeba będzie wykupić. Ciekawi jesteśmy również w jaki sposób spółka komunalna wywiąże się z planów inwestycyjnych, o których na łamach „Dziennika Polskiego” informował wójt, a dokładnie skąd weźmie na nie pieniądze? Czyżby pojawił się kolejny sponsor?

 

 

 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*