RUSZA MAŁY SPIS ROLNY

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. W ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać dane przez internet, potem tylko rozmowa z ankieterem. Badanie jest obowiązkowe.

Tzw. mały spis rolny obejmuje dwa ogólnopolskie badania: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

„Celem obu badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Korzystać z nich będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dane z badania stanowią też jedno z podstawowych źródeł informacji do określenia wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa” – wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny.

Obowiązek udziału w danym badaniu ma każde wylosowane gospodarstwo rolne.

Instrukcje GUS przesłał pocztą

GUS zapewnia, że do każdego z wylosowanych gospodarstw wysłano pocztą tradycyjną pismo od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zawarto w nim wszystkie niezbędne informacje dotyczące badań: login do formularza on-line (działa od 1 do 16 czerwca), przebieg badania (on-line/ankieterzy) oraz sposób weryfikacji tożsamości ankietera statystycznego.

Zrób to sam przez internet

GUS przekonuje, że najwygodniej będzie podać wymagane informacje za pośrednictwem formularza on-line. Wystarczy login z pisma prezesa GUS i można samemu o dowolnej porze wypełnić swój obowiązek.

Ale formularz on-line będzie dostępny tylko do 16 czerwca. Po tym terminie (od 19 czerwca do 14 sierpnia) jedyną opcją będzie rozmowa z ankieterem – osobiście lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje na temat „małego spisu rolnego” można uzyskać na Infolinii Statystycznej GUS, pod numerem telefonu 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Pod tym samym numerem można też potwierdzić tożsamość ankietera.

Infolinia będzie czynna od 1 czerwca do 11 sierpnia br. w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

GUS zapewnia, że wszystkie przekazane w spisie dane będą bezpieczne.

„Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa gwarantują całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie przekazane przez rolników dane będą objęte tajemnicą statystyczną. Publikowane informacje obejmą zbiorcze wyniki badania, a nie indywidualne odpowiedzi respondentów. Te ostatnie będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione” – deklaruje GUS.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*