SESJA RADY GMINY GDÓW Z 20 LISTOPADA 2002 ROKU

Kto z Was pamięta jeszcze Sesję Rady Gminy Gdów z 20 listopada 2002 roku? Była to pierwsza Sesja nowej kadencji Rady, z nowo wybranym wójtem oraz wieloma nowymi radnymi dla których był to początek działalności w Radzie. Sesja ta odbyła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gdowie i cechował ją… lekki chaos.

Nic dziwnego. Większość radnych po raz pierwszy stanęła w szranki samorządności i regulaminów, jakimi należy się kierować podczas obrad.

Co się wydarzyło na tej Sesji sprzed blisko 20 lat?
Licznych zebranych, wśród których byli radni, sołtysi, przedstawiciele placówek z terenu gminy Gdów, mieszkańcy, powitał przewodniczący Komisji Wyborczej Tadeusz Kulig. Wręczył on także certyfikaty nowo wybranym radnym i wójtowi. Dalszą część obrad – do momentu wyboru przewodniczącego Rady – prowadziła radna Irena Woźniak.

Tradycyjną rotę ślubowania w imieniu wszystkich radnych odczytała Grażyna Feliks, najmłodsza z ówczesnego składu rady.

Najbardziej emocjonującym momentem obrad był punkt związany z wyborem przewodniczącego Rady. Pojawiły się także problemy z samym głosowaniem, gdyż nie do końca wyjaśniona została kwestia z oddawaniem głosów przez radnych. Po chwilowym okresie dezorganizacji przystąpiono do głosowania i zliczania głosów. Konieczna okazała się w tym przypadku dogrywka, gdyż żaden z trójki kandydatów, którymi byli: Cecylia Ciężarek, Tadeusz Ciężarek, Janusz Pilch, nie otrzymała bezwzględnej liczby głosów, która w tym przypadku wynosiła 8. Druga tura wyłoniła jednak przewodniczącego, a właściwie przewodniczącą, gdyż wygrała w niej radna Cecylia Ciężarek stosunkiem głosów 7 do 6. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: przewodniczący Kazimierz Mrożek oraz członkowie Stanisław Konieczny i Alina Gomółka.

Również w głosowaniu tajnym wybrano zastępców przewodniczącej Rady. Pierwszą wiceprzewodniczącą Rady Gminy Gdów została radna Grażyna Feliks, a drugą radna Irena Woźniak.

Po części związanej z wyborem przewodniczących odbyło się ślubowanie nowego wójta gminy Gdów Zbigniewa Wojasa.

W czasie obrad miała miejsce również miła ceremonia. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji o charakterze ludowo-rolniczym z terenu gminy Gdów złożyły na ręce ustępującej pani wójt Jadwigi Kasprzyk kwiaty, które miały być podziękowaniem za dwunastoletnią pracę dla dobra gminy i krzewienia kultury regionalnej. Ustępująca pani wójt otrzymała symboliczne 12 róż za każdy rok pracy. Panie z KGW nie zapomniały także o Zbigniewie Wojasie, który także otrzymał wiązanki, nieco skromniejsze ale z życzeniami na rzetelną, intensywną pracę i wykonywanie obowiązków wójta z zaangażowaniem.

Zresztą o wyborach z roku 2002 wspomnę jeszcze zapewne, gdyż na lokalnym podwórku wiele ciekawego wtedy działo się. Pamiętam sukces Józefa Dudy w II turze wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, gdzie w pokonanym boju pozostawił Artura Kozioła stosunkiem głosów 6947 do 3668. Pamiętam imponujący wynik do Rady Powiatu Wielickiego, który osiągnął Zbigniew Zarębski reprezentujący Komitet Razem Powiat i Nowa Wieliczka (1362 głosy). To jednak innym razem.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*