SESJE TEMATYCZNE W GMINIE GDÓW. CIEKAWY POMYSŁ MINIONYCH LAT

To był ciekawy pomysł, który pojawił się w gminie Gdów pod koniec ubiegłego wieku. Dziś może nie wszyscy pamiętają, że zanim Zbigniew Wojas został wójtem, jeszcze za kadencji wójt Jadwigi Kasprzyk pojawiły się sesje tematyczne Rady Gminy Gdów w których brali udział eksperci.

Pierwsza dedykowana sesja tematyczna w gminie Gdów poświęcona była zagadnieniom reformy ustrojowej państwa i wynikającym z niej wzajemnym relacjom między gminą Gdów a powiatem wielickim. W drugiej omawiano problemy związane z rolnictwem na terenie gminy i analizowano ich odniesienie do rozwoju wsi polskiej w zderzeniu z Unią Europejską.

W tej pierwszej udział wzięli między innymi Zbigniew Zarębski, ówczesny poseł na Sejm, Adam Kociołek – starosta Powiatu oraz Artur Kozioł – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podkreślano konieczność zmiany sposobu finansowania powiatów, którym przyznano spore kompetencje lecz przekazane środki okazały się zbyt szczupłe na realizację podstawowych zadań. Należy wspomnieć, że sesja miała miejsce po okresie pięciu miesięcy od wdrożenia reformy ustrojowej. Wiele miejsca podczas dyskusji poświęcono drogom powiatowym. Dość powiedzieć, że w tamtym czasie powiat otrzymał środki finansowe o połowę mniejsze od tych, jakimi dysponował poprzedni administrator dróg powiatowych w powiecie wielickim czyli Wojewódzki Zarząd Dróg Publicznych w Krakowie. Wskazywano, że gmina Gdów miała najbardziej zaniedbane drogi powiatowe i że tak dużych zaniedbań nie sposób szybko nadgonić. Informowano o nowo powstałym programie remontowym tych dróg i wskazywano, że w gminie Gdów remonty te odbędą się w pierwszej kolejności. Oprócz wskazanych wyżej tematów na pierwszej tematycznej sesji poruszono również kwestie reformy oświaty, różnych aspektów rozwoju gminy Gdów. Mówiono o problemach rolnictwa, możliwościach rozwoju agroturystyki oraz szczegółowych rozwiązaniach ekologicznych.

W drugiej tematycznej sesji Rady Gminy Gdów udział wzięli ponownie poseł na Sejm Zbigniew Zarębski, poseł Wiesław Woda, starosta Adam Kociołek, Antoni Rumian – dyrektor Departamentu Gospodarki, Rolnictwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Małopolskiego, Andrzej Harężlak – Prezes Małopolskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Andrzej Masny – dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Województwa Małopolskiego, Czesław Trzupek – Przewodniczący Rady Małopolskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Stanisław Mendrych – prezes GS „SCH” w Gdowie, Bronisław Sala – prezes Rady Nadzorczej GS „SCH” w Gdowie, Józef Zając i Henryk Badura – delegaci Izby Rolniczej.

Zagadnienie rolnicze bez wątpienia należały w tamtym czasie do jednych z najważniejszych w gminie Gdów. Wszak była to typowa wieś rolnicza. Powierzchnia gminy wynosiła 10854 ha w tym użytki rolne zajmowały 8119 ha. W strukturze użytków rolnych grunty rolne obejmowały 5969 ha, a sady 188 ha. Ich wartość bonitacyjna mieściła się głównie w klasie III (69,6%). Ogólna liczba gospodarstw rolnych wynosiła 2956. Największa liczba gospodarstw – 2667 – mieściła się w przedziale powierzchni użytkowej od 1 do 5 ha. Podkreślano, że wiele wsi w gminie Gdów miało bardzo korzystne warunki rozwoju rolnictwa, na przykład Nieznanowice w 76% a Książnice w 100%. Jednak przy tych optymalnych jakby się mogło wydawać warunkach do rozwoju produkcji rolnej, brak było sukcesów ekonomicznych ponieważ struktura tych gospodarstw była archaiczna, a samym gospodarstwom brak było specjalizacji.

A co Wy myślicie na temat tematycznych sesji w gminie Gdów z udziałem ekspertów?

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*