SŁABO WYKSZTAŁCONY RADNY Z GMINY GDÓW

O pewnych kwestiach na próżno szukać informacji w biuletynie wójta czy sponsorowanej prasie lokalnej. Tymczasem temat jest wart wspomnienia. W skali ogólnopolskiej wykształcenie wyższe posiada 41 procent miejskich i gminnych radnych. To wzrost o trzy punkty procentowe w porównaniu z kadencją 2014-2018. W trzech miastach – Sopocie, Poznaniu i Koszalinie – dyplomy mają wszyscy radni. W 24 samorządach nikt nie legitymuje się wykształceniem wyższym. W powiecie wielickim najlepiej wykształconych radnych ma Gmina Niepołomice. Nieźle pod tym względem wypada także Gmina Kłaj, słabiej Gmina Wieliczka. Najmniej radnych z wyższym wykształceniem w powiecie wielickim zasiada w radach gmin: Biskupice oraz Gdów.

Z 39 314 radnych w całej Polsce, ponad 16 tysięcy miało w 2018 r. wykształcenie wyższe (41 proc.). To wzrost o trzy punkty procentowe w porównaniu z kadencją 2014-2018.

Radami, w których co najmniej połowa osób ma wykształcenie wyższe, może poszczycić się 29 proc. gmin. Tu również widoczny jest wzrost – w poprzedniej kadencji było to 23 proc. Podobnie jak poprzednio, radni z wykształceniem wyższym częściej zasiadają w gminach miejskich.
W trzech miastach – Sopocie, Poznaniu i Koszalinie – dyplomy mają wszyscy radni. W poprzedniej kadencji takich miast było sześć.
W kolejnych 10 samorządach tylko jeden radny nie ma wykształcania wyższego. Tak jest w: Białymstoku, Radomiu, Olsztynie, Elblągu, Kaliszu, Giżycku, Kwidzynie, Braniewie, Wrocławiu, a także w gminie miejsko-wiejskiej Brwinów.

W Warszawie dyplom ma 58 z 60 radnych (97 proc.), w Gorzowie Wielkopolskim – 23 z 25 (92 proc.), a w będącym kilka oczek niżej Gdańsku – 31 z 34 (91 proc.). Pierwszą gminą wiejską w tym zestawieniu jest Zagnańsk w woj. świętokrzyskim: 13 spośród 15 tamtejszych radnych (87 proc.) ma wyższe wykształcenie.

W większości gmin (71 proc.) ponad połowa składu rady nie ma dyplomu szkoły wyższej, co oznacza spadek o 6 pkt. proc. w odniesieniu do lat 2014-2018. W 24 samorządach nikt z 15-osobowej rady gminy (lub niepełnej 14-osobowej) nie legitymuje się wykształceniem wyższym. To mniej niż w poprzedniej kadencji, kiedy takich gmin było 35.
W 71 gminach studia ukończyła tylko jedna osoba, która zasiada w radzie. We wszystkich przypadkach są to rady gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.
Wykształcenie wyższe posiada 92 proc. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W świetle ustawy o samorządzie gminnym, w gminach do 20 tys. mieszkańców w skład rady wchodzi 15 radnych, w gminach do 50 tys. – 21, a do 100 tys. – 23. Z kolei 25 radnych zasiada w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45. Na podstawie oddzielnej ustawy Rada m. st. Warszawy liczy 60 radnych.

 

POWIAT WIELICKI:

W radzie Miasta i Gminy Niepołomice zasiada 21 radnych, z których 16 posiada wyższe wykształcenie (76%)

W radzie Gminy Kłaj zasiada 15 radnych, z których 10 posiada wyższe wykształcenie (67%)

W radzie Miasta i Gminy Wieliczka zasiada 23 radnych, z których 12 posiada wyższe wykształcenie (52%)

W radzie Gminy Biskupice zasiada 15 radnych, z których 7 posiada wyższe wykształcenie (47%)

W radzie Gminy Gdów zasiada 15 radnych, z których 7 posiada wyższe wykształcenie (47%)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*