ŚRODKI NA OŚWIATĘ W GMINIE GDÓW

Całkiem niedawno wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas „piał” z oburzenia na łamach artykułu ileż to budżet gminy musi dokładać do oświaty. Fakt – oświata zawsze w budżetach gmin stanowi pokaźny wydatek. Zirytowany wójt wskazywał, że wydatki na oświatę w 2018 roku (bez funduszy na inwestycje) stanowiły 33,81% gdowskiego budżetu. W 2019 roku miało to być 35%. Okazuje się, że w czasach „przedwojasowych” wydatki na szkolnictwo stanowiły prawie pięćdziesiąt procent budżetu gminy Gdów. Zapewne ówczesny Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tadeusz Feliks też nie był z tego powodu zbyt szczęśliwy.

Krótki rys historyczny.

29 marca 1999 roku zatwierdzono budżet gminy Gdów. Dochody zaplanowano na 14.648.700 zł, wydatki na 15.037.225 zł. Brakującą kwotę miała pokryć pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację kanalizacji w Gdowie. Na szkolnictwo przeznaczono prawie pięćdziesiąt procent środków finansowych. Wprawdzie ówczesny Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tadeusz Feliks uważał że kwota ta była za wysoka to jednak przyznawał, że niezbędna. A jaka była wtedy argumentacja za tak dużą kwotą z budżetu na szkolnictwo?

Przede wszystkim zbyt duże rozdrobnienie szkół (piszę o tym gdyż wcale nie jestem przekonany czy dziś jest większe). Wydatek uzasadniano także wysokimi kosztami utrzymania budynków (a przecież obecny wójt często zachwala liczne działania remontowe w szkołach, trzeba też zaznaczyć obecność nowych budynków). W 1999 roku wskazywano, że szkoły na terenie gminy nie spełniają wymogów nowoczesnych standardów, są energochłonne, mają nieekonomiczne, przestarzałe systemy grzewcze, są niefunkcjonalne, wybudowane „na wyrost”, bez uzasadnienia potrzeb danej społeczności.

Minęło ponad 20 lat. Wiadomo, dziś mówimy o troszkę innych kwotach. Dość powiedzieć, że dochody budżetu gminy Gdów na 2020 rok zostały wyliczone na kwotę 95.240.000 zł., natomiast wydatki na 95.430.000 zł.

Myślę, że energia z irytacji wójta Zbigniewa Wojasa powinna raczej pójść w kierunku działań poprawiających parametry edukacyjne gminy Gdów. Przypomnę, że w niedawnym ogólnopolskim rankingu edukacyjnym gmina Gdów zajęła ostatnie miejsce w powiecie wielickim.

Pozycja w rankingu jest pochodną oceny każdego samorządu w trzech kategoriach.

DOBRY START

ocenia dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych kończących szkołę podstawową oraz gimnazjum. Czołowe miejsca zajmą tu gminy, w których prawie wszystkie dzieci mogą korzystać z przedszkoli a wyniki egzaminów zewnętrznych są wyższe niż w samorządach działających w podobnym kontekście społecznym i gospodarczym.

1. Gmina Niepołomice – 288 miejsce w Polsce;

2. Gmina Kłaj – 298 miejsce w Polsce;

3. Gmina Wieliczka – 653 miejsce w Polsce;

4. Gmina Biskupice – 742 miejsce w Polsce;

5. Gmina Gdów – 914 miejsce w Polsce.

NIERÓWNOŚCI

porównują samorządy pod względem tego jak zróżnicowane są wyniki egzaminów zewnętrznych. Najwyższe lokaty zajmują tu gminy, w których uczniowie mają zbliżone do siebie wyniki z egzaminu kończącego szkołę podstawową i gimnazjum. Inaczej mówiąc, są to gminy, gdzie między najlepszymi a najsłabszymi uczniami różnice są mniejsze niż gdzie indziej.

1. Gmina Wieliczka – 294 miejsce w Polsce;

2. Gmina Niepołomice – 797 miejsce w Polsce;

3. Gmina Gdów – 1232 miejsce w Polsce;

4. Gmina Kłaj – 1355 miejsce w Polsce;

5. Gmina Biskupice – 1770 miejsce w Polsce.

POSTĘP

odzwierciedla przyrost wiedzy i umiejętności uczniów między ukończeniem szkoły podstawowej a końcem nauki w gimnazjum. Jest to odpowiednik edukacyjnej wartości dodanej oszacowany dla gmin w oparciu o wyniki sprawdzianu szóstoklasistów oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wskaźnik ten pokazuje jakość nauczania nauczycieli gimnazjów, a wielu z nich naucza obecnie w szkołach podstawowych.

1. Gmina Kłaj – 309 miejsce w Polsce;

2. Gmina Wieliczka – 530 miejsce w Polsce;

3. Gmina Niepołomice – 712 miejsce w Polsce;

4. Gmina Biskupice – 729 miejsce w Polsce;

5. Gmina Gdów – 1559 miejsce w Polsce.

 

OGÓLNOPOLSKI PEŁNY WYNIK

Końcową pozycję w rankingu ustalono jako średnią z pozycji w tych trzech wyżej podanych kategoriach:

1. Gmina Wieliczka – 127 miejsce w Polsce;

2. Gmina Niepołomice – 200 miejsce w Polsce;

3. Gmina Kłaj – 262 miejsce w Polsce;

4. Gmina Biskupice – 892 miejsce w Polsce;

5. Gmina Gdów – 1207 miejsce w Polsce.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*