STAN POSIADANIA WÓJTÓW i BURMISTRZÓW Z POWIATU WIELICKIEGO

Nad osobami sprawującymi władzę powinna funkcjonować ciągła możliwość kontroli społecznej choćby tylko po to aby zapewniona była zasada przejrzystości życia publicznego. Zatem jakie oszczędności, długi, nieruchomości i samochody mają wójtowie i burmistrzowie z powiatu wielickiego?

Każdy wójt i burmistrz co roku do 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego ma obowiązek składania oświadczenia majątkowego. Musi to zrobić także na początku kadencji i 2 miesiące przed jej zakończeniem.

 

Oszczędności

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
Gmina Biskupice:Renata Gawlik 30.000,00 zł brak
Gmina Wieliczka: Artur Kozioł 18.000,00 zł brak
Gmina Gdów: Zbigniew Wojas 12.000,00 zł 250 euro
Gmina Kłaj: Zbigniew Strączek 11.090,61 zł brak
Gmina Niepołomice: Roman Ptak 1.332,49 zł brak

 

Dom i działki

Dom i działki
Gmina Gdów: Zbigniew Wojas Dom o powierzchni 220 m2 i wartości 860.000 zł
Gmina Wieliczka: Artur Kozioł Dom o powierzchni 175,3 m2 o wartości ok. 400.000 zł; działka o powierzchni 1001 m2 i wartości ok. 200.000 zł; działka o powierzchni 1900 m2 o wartości ok. 20.000 zł
Gmina Biskupice:Renata Gawlik Część spadkowa w domu o powierzchni ok. 113 m2 wraz ze stodołą o powierzchni ok. 70 m2, położonego na działce o powierzchni ok. 2900 m2 o łącznej wartości 591.000 zł
Gmina Kłaj: Zbigniew Strączek Dom o powierzchni 140 m2 i wartości 380.000 zł; trzy działki w Kłaju o łącznej powierzchni 24 arów i wartości 240.000 zł
Gmina Niepołomice: Roman Ptak Dom o powierzchni 250 m2 i wartości 700.000 zł

 

Mieszkanie

Mieszkanie
Gmina Gdów: Zbigniew Wojas brak
Gmina Wieliczka: Artur Kozioł Mieszkanie o powierzchni 41,75 m2 i wartości ok. 150.000 zł
Gmina Biskupice:Renata Gawlik brak
Gmina Kłaj: Zbigniew Strączek Mieszkanie o powierzchni 61 m2 i wartości 480.000 zł; Mieszkanie o powierzchni 61 m2 i wartości 380.000 zł
Gmina Niepołomice: Roman Ptak brak

 

Gospodarstwo rolne:

Gospodarstwo rolne
Gmina Gdów: Zbigniew Wojas 2/3 z 0,9110 ha, ½ z 06859 ha, 0,27 ha, 1/8 z 0,22 o wartości 300.000 zł; rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze; dochód z tego tytułu = 0,00 zł
Gmina Wieliczka: Artur Kozioł brak
Gmina Biskupice:Renata Gawlik brak
Gmina Kłaj: Zbigniew Strączek brak
Gmina Niepołomice: Roman Ptak brak

 

Dochód z tytułu zatrudnienia w urzędzie

Dochód z tytułu zatrudnienia w urzędzie
Gmina Gdów: Zbigniew Wojas 136.958,79 zł
Gmina Wieliczka: Artur Kozioł 139.975,95 zł
Gmina Biskupice:Renata Gawlik 117.063, 47 zł
Gmina Kłaj: Zbigniew Strączek 132.076, 75 zł
Gmina Niepołomice: Roman Ptak 138.485,92 zł

 

Inne dochody

Inne dochody
Gmina Gdów: Zbigniew Wojas Pełnienie obowiązków społecznych = 273,60 zł
Gmina Wieliczka: Artur Kozioł Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, dieta = 31.360,00 zł; Stowarzyszenie = 200 zł; wynajem mieszkań = ok. 12.500 zł
Gmina Biskupice:Renata Gawlik Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, dieta = 31.360,00 zł; Program Rodzina 500+ = 12.000,00 zł; sprzedaż działki = 12.500, 00 zł
Gmina Kłaj: Zbigniew Strączek Tauron Dystrybucja S.A. = 1.378,98 zł; działalność wykonywana osobiście = 600 zł; dochód za wynajem mieszkań = 54.300,00 zł
Gmina Niepołomice: Roman Ptak Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, członek zarządu, dieta = 42.360,00 zł; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego, dieta = 600 zł; sprzedaż garażu – miejsca postojowego 14,49 m2 = 45.000 zł

 

Samochód

Samochód
Gmina Gdów: Zbigniew Wojas Samochód marki BMW z 2013 roku o wartości 80.000 zł
Gmina Wieliczka: Artur Kozioł Samochód osobowy marki KIA rok produkcji 2016 – wartość 71.600 zł
Gmina Biskupice:Renata Gawlik -
Gmina Kłaj: Zbigniew Strączek Samochód Renault Scenic z 2015 r. o wartości 40.000 zł
Gmina Niepołomice: Roman Ptak Samochód osobowy marki BMW 118d, rok produkcji 2010

 

Kredyty

Kredyty
Gmina Gdów: Zbigniew Wojas Kredyt w banku Geting-Bank o wysokości 50.000 zł na zakup samochodu
Gmina Wieliczka: Artur Kozioł Kredyt 500.000 zł (wartość spłaty: 247.801 zł – zakup działki, budowa domu; kredyt 10.000 zł w Małopolskim Banku Spółdzielczym
Gmina Biskupice:Renata Gawlik brak
Gmina Kłaj: Zbigniew Strączek Kredyt mieszkaniowy w Credit Agricole Bank – do spłaty 134.292,36 zł; Kredyt mieszkaniowy w Milenium (Eurobank) – do spłaty 120.176,46 zł
Gmina Niepołomice: Roman Ptak Kredyt w Banku Spółdzielczym w Niepołomicach na zakup samochodu – na dzień 31.12.2019 pozostawało do spłaty 16.338,01 zł

 

Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub od związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.

 

Dane na podstawie oświadczeń majątkowych złożonych w roku 2020 za rok 2019 – zachowano oryginalną pisownię

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*