STANDARD USŁUG W POWIECIE WIELICKIM NA PRZYKŁADZIE TRANSPORTU ZBIOROWEGO i SŁUŻBY ZDROWIA

Podstawowe usługi takie jak transport zbiorowy czy opieka medyczna leżą w gestii samorządów. Niestety, każdy wie jaki jest ich poziom. Potrzebne są zmiany, choć lokalni samorządowcy mogą mieć inne zdanie na ten temat.    

Usługi świadczone na terenie powiatu wielickiego takie jak transport zbiorowy, czy opieka zdrowotna nie różnią się niczym od tych świadczonych w innych powiatach województwa małopolskiego. Tak przynajmniej wydawać się może patrząc na obecną sytuację dotyczącą chociażby transportu zbiorowego – jednego z najbardziej rozwijających się sektorów od wielu lat, a jednocześnie najbardziej zaniedbywanego ze strony polityków i samorządowców. Piszę celowo o obecnej sytuacji, gdyż w przyszłości może zmienić się podejście samorządowców do tego problemu. Na dzień dzisiejszy wykształcił się pogląd, że mieszkańcy dużych aglomeracji takich jak Wieliczka, Gdów czy Niepołomice powinni mieć transport dostosowany do ich indywidualnych potrzeb związanych np. z  godziną rozpoczynania się pracy. Pozostali mieszkańcy powiatu wielickiego już na taki luksus nie mogą liczyć, mogą jedynie dojechać do ewentualnej stacji PKP Wieliczka, Szarów ewentualnie Kłaj. Należy jednak przypomnieć, że jako taki transport publiczny na terenie powiatu wielickiego istnieje tylko dzięki prywatnym przewoźnikom. W jakich warunkach muszą niektórzy podróżować nie będę opisywał, wystarczy przyjrzeć się busom wyjeżdżającym z Wieliczki ale i tak dobrze, że te busy jeżdżą w ogóle. Tylko część mieszkańców ma możliwość podróżowania liniami kolejowymi. Może władze powiatu poważniej zastanowiłyby się nad utworzeniem linii przewoźniczych, które uregulowałyby obecną sytuację.

Podobna sytuacja panuje w opiece zdrowotnej. Na jakim poziomie jest polska służba zdrowia każdy wie. Od lat niedofinansowane lokalne ośrodki zdrowia nie prezentują najwyższego poziomu. Partnerstwo publiczno-prywatne nie dało oczekiwanego rezultatu a nawet można powiedzieć, że jeszcze bardziej pogorszyło sytuację, a ta nigdy do najłatwiejszych przecież nie należała. Do powiatu wielickiego sprowadza się rocznie dużo osób co już jest odczuwalne w szkołach, przedszkolach jak i w lokalnych ośrodkach zdrowia. Nowych ośrodków zdrowia nie przybywa a te, które są już dziś potrzebują dużych nakładów finansowych. Niedawno przetoczyła się dyskusja i fala protestu nad planowaną likwidacją nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Obawy mieszkańców o pomoc lekarską w porze nocnej czy w okresie świątecznym były uzasadnione, ale szybko zostały wykorzystane politycznie przez oponentów obecnej władzy. Zresztą nie od dziś takie sytuacje wykorzystuje się do tworzenia kampanii wyborczej. Zarzucano niesłusznie np. Pani poseł Ruseckiej, że nie zrobiła nic w kierunku – jak to niektórzy określali – uratowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. I nikt w całym tym szumie medialnym nie zauważył, jaką w rzeczywistości rolę pełnią samorządy w tzw. podstawowym systemie opieki zdrowotnej (na ten temat szerzej napiszemy w następnym tygodniu).

Lokalne ośrodki zdrowia potrzebują wsparcia finansowego. Dane statystyczne jednoznacznie wskazują na problemy demograficzne – polskie społeczeństwo starzeje się. Zatem zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną będzie rosło. Zadać należy pytanie – dlaczego samorządy obojętnie przechodzą obok tak ważnej potrzeby? Może nie widzą dziś w tym żadnego problemu, ale trudno mi w to uwierzyć gdy obserwuję zaangażowanie włodarzy w lokalną politykę senioralną, której główne centrum dziś opiera się na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Żeby zwiększyć atrakcyjność naszego powiatu nie wystarczy budować tylko nowych dróg czy mostów. Poszczególne gminy potrzebują inwestycji w służbę zdrowia oraz transport zbiorowy. Wraz z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych czy dużych stref ekonomicznych powstaje problem transportu, służby zdrowia itd. Wydaje się również, że taki rozwój wydarzeń zaskakuje samorządowców, którym trudno jest wypracować konkretne rozwiązania.

 

 

 

  

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*