Sukcesy minionej kadencji

Przeglądając materiały wyborcze zeszłorocznej samorządowej kampanii wyborczej można z łatwością natchnąć się na opis sukcesów minionej kadencji 2010 – 2014. Najczęściej budowane były sale gimnastyczne, mosty, drogi, place zabaw. Dużą popularnością cieszyły się również lokalne inicjatywy wspierające OSP oraz koła gospodyń wiejskich. Oczywiście tzw. „sukcesy” minionej kadencji były hucznie obwieszczane społeczeństwu lecz do dziś trudno dopatrywać się racjonalnych przesłanek ekonomicznych, które uzasadniałyby wydatkowanie znacznych sum pieniężnych na powyższe cele.


Redakcja Gazety Gdowianin, w minionej kadencji wielokrotnie apelowała między innymi do Wójta Gminy Gdów żeby dokładnie analizował wydatki na cele publiczne oraz tak je planował, żeby w przyszłości możliwy był zwrot poniesionych kosztów. Chodziło w głównej mierze o to, aby z inwestycji na które pozyskano środki finansowe generowane były wpływy do lokalnych budżetów. Wydawać by się mogło, że to nic trudnego, a jednak przerosło to możliwości większości urzędników powiatu wielickiego. Z drugiej strony trudno jest decydować o tym, co jest bardziej potrzebne – wydaje się, że dobrym rozwiązaniem w tym przypadku jest dialog, który w naszej lokalnej rzeczywistości samorządowej w zasadzie nie istnieje.
Dużym zainteresowaniem obecnie cieszą się różnego rodzaju rankingi, które podkreślają zaradność oraz profesjonalizm osób zarządzających poszczególnymi gminami naszego powiatu. Wyniki uzyskane w rankingach polecamy szanowni Wójtowie skorelować z wynikami ekonomicznymi budżetów, dzięki czemu uzyskana zostanie tzw. definiowalna efektywność Waszych działań. Będzie to z pewnością dla Was trudne i niewygodne.
Przyglądając się działaniom, które podejmowane były w kwestii zwiększenia aktywizacji stref ekonomicznych, nie sposób odnieść wrażenia, że temat ten traktowany były po macoszemu. Oczywiście prym w rozwijaniu strefy ekonomicznej wiodą Niepołomice i zasługują tu na pochwałę stanowiąc niedościgniony wzór do naśladowania dla innych. Trzeba jednak podkreślić, że o atrakcyjności niepołomickich terenów decyduje świetna lokalizacja.
Podnoszenie aktywności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego powiatu wielickiego jest bardzo ważnym zadaniem na nadchodzące lata. W perspektywie kadencji 2014 – 2018 (naszym zdaniem) jest to jeden z najważniejszych priorytetów. Pracy jest bardzo dużo a czasu pozostało niewiele. Warto również zastanowić się nad ideą biznesu społecznie odpowiedzialnego, gdyż lokalni biznesmeni nie zawsze przejawiają chęć traktowania z godnością swoich pracowników. Jest to na tyle aktualny temat, że już dziś elementy biznesu społecznie odpowiedzialnego powinny stanowić integralny element zamówień publicznych.
Redakcja Gazety Gdowianin pytała urzędników Gminy Gdów o przyczynę krótkiego terminu przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gdów do roku 2020” oraz o powierzchowność tego dokumentu. Sam pomysł na strategię nie jest zły, ale tryb konsultacji z wykorzystaniem jedynie ankiety to po prostu kpina z mieszkańców Gminy Gdów. Chcemy przypomnieć, że jednym z podstawowych haseł wyborczych minionej kadencji był dialog społeczny, który najwyraźniej stał się jedynie obietnicą bez pokrycia. Właśnie dzięki temu dialogowi dowiedziałby się Wójt Gdowa o tym, że Strategia mogła być diagnozą społeczną podstawowych potrzeb, że można byłoby wypracować pewien konsensus społecznej współpracy.
Również nie sposób pozostawić na boku inny ważny problem. W powiecie działały w zeszłej kadencji komisje zajmujące się różnymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki gospodarczej czy społecznej. Trudno tu oceniać efektywność tych działań, jednak nie ulega wątpliwości, że zasięg inicjatyw podejmowanych przez wymienione komisje nie wyszedł po za mury starostwa. Problemów w Wieliczce było sporo, jednocześnie sami mieszkańcy nie mogli liczyć na pomoc samorządowców. Znamienitym przykładem była głośna sprawa pewnego centrum handlowego, gdzie blisko rok nie odprowadzano za pracowników składek na ubezpieczenia społeczne. Przypominamy, że ten pawilon handlowy nadal funkcjonuje. Jak to się ma do idei przyjaznego powiatu – nie do końca wiemy. Czyj to może być problem, powiatu a może gminy – a może jedni i drudzy zaczęliby w końcu współpracować w kwestii wyeliminowania tego typu patologii.
Biorąc pod uwagę nowy (stary) ład powyborczy nadchodzi czas rozliczeń, podsumowanie tego co udało się zrobić w zestawieniu z obietnicami wyborczymi. W żadnej z gmin powiatu wielickiego nie doszło do zmian na stanowisku wójta, zatem materiał do analiz i porównań będzie bardzo obszerny. Piętrzą się również problemy społeczne, zwłaszcza bezrobocie i pomoc najbardziej potrzebującym. Czy można dzięki uniwersytetom trzeciego wieku rozwiązać powyższe problemy? Zaskakujące przywiązywanie wagi do idei, która w zasadzie ma drugorzędne znaczenie w kontekście potrzeb społecznych ale za to pozwala generować koleje głosy.
Powyższe problemy ujęte w ogólnym zarysie dają wdzięczny materiał do analizy sytuacji w naszym powiecie. Redakcja Gazety Gdowianin dołoży wszelkich starań żeby dokładnie zobrazować naszym czytelnikom „sens” podejmowanych działań.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*