TAK ŚWIĘTOWANO STULECIE SZKOŁY W WIATOWICACH

Szkoła Podstawowa imienia Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach ma swoją piękną historię. W tym roku szkoła liczy sobie już 115 lat. W 2007 roku uroczyście obchodzono jubileusz stulecia szkoły. Jak wyglądał przebieg tego święta?

Z okazji święta w Wiatowicach zorganizowano uroczystość w której wzięło udział wielu gości związanych z placówką oświatową. W czasie obchodów został poświęcony i przekazany szkole sztandar.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiatowicach, poczty sztandarowe straży pożarnych oraz gimnazjów z gminy Gdów zgromadzili się w Niegowici na mszy świętej, aby modlić się za społeczność szkolną, dyrekcję, grono pedagogiczne oraz wszystkich tych, którzy pomagali w rozwoju szkoły. Podczas kazania ksiądz proboszcz Paweł Sukiennik wspomniał historię powstania szkoły i dzieje związane z nadaniem jej imienia Tadeusza Kościuszki. W roku 1794 Tadeusz Kościuszko z Drezna przyjechał konno w okolice Krakowa, aby wyrwać kraj z niewoli. Zatrzymał się we dworze w Wiatowicach. Następnego dnia wyruszył na krakowski rynek, aby złożyć Rotę. Przysięgał, że władzy nie użyje przeciw nikomu, tylko dla obrony kraju. Tych słów z całą pewnością dotrzymał.

Po mszy świętej wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej w Waitowicach. Tam przed wejściem do budynku władze gminy Gdów wraz z wizytatorem z Kuratorium Oświaty Elżbietą Bąbelą odsłoniły tablicę pamiątkową, którą poświęcił ksiądz Paweł Sukiennik. Powitano gości. Uroczyste przekazanie sztandaru wcześniej poświęconego w kościele nastąpiło w Sali gimnastycznej. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli przysięgę, w której zobowiązali się strzec sztandaru i dobrego imienia szkoły. Obiecali również pracę nad sobą, aby realizować słowa wyhaftowane na sztandarze. W przemówieniu dyrektora szkoły pojawiło się zapewnienie, że idee kościuszkowskie są wciąż żywe, uczniów uczy się patriotyzmu, poszanowania ojczyzny, dobra, odpowiedzialności oraz tolerancji. Były podziękowania dla rodziców za wkład w pracę na rzecz szkoły oraz dla grona pedagogicznego, które z oddaniem uczy i wychowuje młode pokolenie. Krzysztof Otrębski, wiceprezes fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie gratulował tak wspaniałej uroczystości. Wyraził zadowolenie ze współpracy ze szkołą. Warto wspomnieć, że w tamtym czasie fundacja wypożyczyła szkole kolekcję banknotów z wizerunkami bohatera, a która to kolekcja posłużyła do przygotowania wyjątkowej wystawy. Na zakończenie był program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły, były wpisy do księgi pamiątkowej i poczęstunek.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*