ULICA MŁYŃSKA W GDOWIE – JEST TAKIE PRZEJŚCIE…

W Gdowie na ulicy Młyńskiej w pobliżu skrzyżowania z drogą wojewódzką ustawiony jest znak „zakaz zatrzymywania się”. Ze względu na częste informacje dotyczące niezgodnego z przepisami zatrzymania tam pojazdów, miejsce to jest ogólnie znane. Do tej pory – pomimo częstego zamieszczania zdjęć z tego rejonu, nikt nie zwrócił uwagi na jeszcze gorszy, naszym zdaniem, fakt nieprawidłowego oznakowania przejścia dla pieszych.

Wiele było już zdjęć pojazdów, które zatrzymywały się na ulicy Młyńskiej za znakiem „zakaz zatrzymywania się”. To sprawa bezdyskusyjna. W takim przypadku ewidentnie dochodzi do łamania przepisów przez kierujących pojazdami.

Należy podkreślić, że równie dobrze tego znaku mogłoby tam nie być! I tak kierowcy nie mogliby się tam zatrzymać! Dlaczego? Wyjaśnimy to pod koniec.

W tym rejonie znajduje się również przejście dla pieszych. Bezpieczeństwo osób korzystających z przejścia powinno być priorytetem. Dlatego każde przejście powinno być prawidłowo oznakowane! Nie jest tak jednak w przypadku przejścia znajdującego się w ciągu ulicy Młyńskiej.

O co chodzi?

Pionowy znak drogowy informujący o przejściu dla pieszych znajdujący się od strony Ośrodka Zdrowia umiejscowiony jest… kilkanaście metrów od wyznaczonego znakami poziomymi przejścia. A powinien?

Ustawodawca dość jasno doprecyzował w polskich przepisach, że pionowy znak winien znajdować się praktycznie BEZPOŚREDNIO przy przejściu. Literalnie wskazano, że należy umieścić ten znak pionowy w odległości maksymalnie do pół metra od krawędzi przejścia od strony nadjeżdżających pojazdów. Na ul. Młyńskiej tych metrów jest… kilkanaście. Ponadto umieszczenie słupka w zieleńcu za obrzeżem powoduje, że w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym widoczność tego znaku jest znacznie ograniczona. Słupek zamontowany jest również na początku łuku drogi, a przejście fizycznie wyznaczone jest już za łukiem. TAK NIGDY NIE WOLNO WYZNACZAĆ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH!

To taki swoisty detal, ale jakże istotny. W grę wchodzi przecież bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

 

Wracając do znaku „zakaz zatrzymywania się” wskazaliśmy na początku, że tego znaku mogłoby tam w zasadzie nie być. Dlaczego?

Z ogólnych przepisów ruchu drogowego i tak kierujący pojazdem nie może tam się zatrzymać.

Wróćmy zatem ponownie do samego przejścia dla pieszych. Jest taki artykuł – 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi, że zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości 10 metrów od niego.

Jadąc dalej w kierunku drogi wojewódzkiej, dojeżdżamy do skrzyżowania. Tutaj również, ten sam artykuł mówi o zakazie zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu i w odległości 10 metrów od skrzyżowania.

Cofając się w stronę Ośrodka Zdrowia mamy dwa wyjazdy. I ponownie każdy kierowca winien wiedzieć, że zabrania się postoju pojazdu w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu…

 

Na zakończenie warto zaznaczyć, że nie może być przyzwolenia na łamanie przepisów ruchu drogowego. Jeżeli pojazd staje na zakazie zatrzymywania się, kierujący nim winien zostać bezdyskusyjnie ukarany! Warto jednak zawsze dążyć do maksymalnego bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Jeżeli wyznacza się w terenie przejście dla pieszych, to niech to wyznaczenie będzie prawidłowe.

 

DSC_0037

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*