UREGULOWANIE WYDAWANIA PRASY PRZEZ WŁADZE LOKALNE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego analizuje możliwość uregulowania wydawania prasy przez władze lokalne przy okazji ewentualnych zmian Prawa prasowego – głosi stanowisko resortu w odpowiedzi na monity Rzecznika Praw Obywatelskich, by ustawowo uregulować wydawanie i finansowanie prasy lokalnej przez JST. Z taką sytuacją mamy do czynienia również w gminie Gdów, gdzie wydawane są czasopisma zależne od wójta i władzy lokalnej w gminie Gdów.

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński wskazuje, że do resortu „docierają informacje o negatywnych skutkach wydawania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego dla rynku prasy lokalnej”.

„Z informacji, które otrzymaliśmy, wynika, iż konkurowanie z prasą wydawaną przez lokalne samorządy stało się uciążliwe dla lokalnych wydawców prasy szczególnie w okresie pandemii COVID-19 oraz po mającym miejsce w ostatnim czasie gwałtownym wzroście cen druku. Do MKiDN wpływają również listy wydawców prasy lokalnej z prośbą o wsparcie dla przedsiębiorców w trudnym dla nich czasie” – czytamy w stanowisku ministra.

Zaznaczono w nim, że obecnie w Radzie Unii Europejskiej trwają prace robocze nad projektem rozporządzenia Akt o Wolności Mediów, a wejście w życie tego rozporządzenia będzie oznaczało konieczność dokonania zmian w polskich ustawach regulujących sektor medialny i konieczność nowelizacji Prawa prasowego.

„Zgodnie z art. 2 projektu rozporządzenia definicja usługi medialnej ma objąć również publikacje prasowe, co przełoży się na konieczność ponownej weryfikacji przepisów Prawa Prasowego, które pomimo licznych nowelizacji, zostało uchwalone w 1984 r. Zasadniczym, deklarowanym celem projektowanego rozporządzenia jest ochrona wolności i pluralizmu mediów. W chwili obecnej trwają intensywne prace na poziomie grupy roboczej w Radzie UE i równolegle w Parlamencie, a zatem nie do końca jeszcze wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt projektowego rozporządzenia. Należy jednak podkreślić, że intencją unijnych projektodawców jest wprowadzenie zmian w zakresie ustawodawstwa prasowego we wszystkich państwach członkowskich UE” – wskazuje szef resortu kultury.

„Mając na uwadze powyższe, a także sygnały, które do MKiDN docierają z organizacji branżowych, uprzejmie informuję, iż MKiDN dostrzega konieczność rozwiązania problemów poruszonych w piśmie przez Pana Rzecznika” – podkreślił minister Gliński.

W odpowiedzi do RPO wskazał, że MKiDN analizuje możliwość połączenia kwestii wprowadzenia reguł wydawania prasy przez władze lokalne z ewentualnymi zmianami Prawa prasowego, w przypadku wejścia w życie nowych regulacji unijnych.

„Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, przy szerokim udziale organizacji branżowych, pozwoli na wypracowanie najlepszego rozwiązania w tej kwestii, które uwzględni również interes wydawców lokalnych” – ocenił szef resortu kultury.

RPO od dawna podnosi, że wydawanie prasy przez JST powinno zostać ograniczone. W ocenie Rzecznika, tytuły wydawane przez JST powinny mieć gwarancje politycznej neutralności, w szczególności powinien istnieć zakaz kontroli redakcyjnej i treściowej przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

„Adresat prasy lokalnej powinien mieć pełną informację co do tego, czy i w jakim zakresie dany tytuł jest finansowany ze środków bezpośrednio lub pośrednio pochodzących od jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie przepisów zapewniających transparentność finansowania takich tytułów prasowych” – wskazywał RPO w pismach do resortu kultury.

Rzecznik podnosił, że żaden z przepisów Konstytucji RP nie zakazuje jednostkom samorządu terytorialnego wydawania własnych tytułów informacyjno-prasowych.

„Jednakże dla poszanowania wartości Konstytucji RP oraz systematyki jej przepisów, konieczna jest jej wykładnia w sposób zapewniający przede wszystkim odpowiednie gwarancje wolności prasy po stronie obywateli i społeczeństwa obywatelskiego. Jednostki samorządu terytorialnego jako elementy struktury władzy publicznej w sposób oczywisty nie korzystają w tym zakresie z tożsamego statusu. W szczególności jednostki samorządu terytorialnego nie są beneficjentami wolności prasy i innych środków społecznego przekazu (art. 14 Konstytucji)” – wskazywał RPO.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*