WARTOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH W GMINIE GDÓW. JAK FAKTYCZNIE WYPADAMY NA TLE INNYCH?

Od 284 tys. zł w Zabrodziu (Mazowieckie) do niemal 20 mld zł w Warszawie – tyle wynosi wartość projektów unijnych realizowanych w gminach od początku perspektywy 2014-2020 – podał Główny Urząd Statystyczny. Łączna wartości inwestycji z polityki spójności według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła ponad 472 mld zł. Gmina Gdów zajęła w tym zestawieniu 4. miejsce wśród pozostałych gmin powiatu wielickiego.

Projekty w ramach polityki spójności realizowano we wszystkich 2477 gminach w Polsce.

W największych miastach inwestycje współfinansowane przez UE liczone są w miliardach złotych. Zestawienie otwiera Warszawa, w której łączna wartość projektów unijnych z perspektywy 2014-2020 realizowanych przez wszystkich beneficjentów, wyniosła 20,4 mld zł. Kolejne miejsca zajęły: Kraków (10,1 mld zł), Łódź (9 mld zł) oraz Wrocław (7,7 mld zł).

Środki z obecnej perspektywy unijnej stymulują miliardowe inwestycje również w: Poznaniu (6,8 mld zł), Gdańsku (5,6 mld zł) i Lublinie (5,5 mld zł). Pierwszą dziesiątkę zamykają: Szczecin (4 mld), Rzeszów (4 mld) i Bydgoszcz (3,8 mld zł).

W sumie w 22 miastach i gminach kwota realizowanych umów przekroczyła dwa miliardy złotych, a w kolejnych 12 samorządach – miliard. Wiąże się to z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi na ich terenie.

Z kolei na końcu zestawienia GUS znalazły się trzy gminy wiejskie: Zabrodzie w woj. mazowieckim (315 tys. zł), Ostrówek woj. łódzkim (352 tys. zł) oraz kolejna gmina z województwa mazowieckiego – Boguty-Pianki (374 tys. zł).

Łącznie w 11 gminach wartość projektów wspartych przez UE była niższa niż milion złotych.

Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta; nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd. Podane liczby odnoszą się do podpisanych umów o dofinansowanie projektów unijnych i uwzględniają koszty niekwalifikowalne.

Są to fundusze ze środków UE na lata 2014-2020, dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. Natomiast w zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

Gminy z powiatu wielickiego:

Gmina Wieliczka: 455.227.729,67 zł

Gmina Niepołomice: 413.031.441,67 zł

Gmina Kłaj: 104.978.069,00 zł

Gmina Gdów: 89.355.685,58 zł

Gmina Biskupice: 33.031.125,60 zł

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*