WIELKIE POWODZIE W GMINIE GDÓW. ROK 2001

Powodzie nie omijały gminy Gdów. Na przestrzeni lat tereny te były wielokrotnie zalewane. Dziś chciałem przypomnieć powódź w gminie, która miała miejsce w okresie wakacyjnym 2001 roku. Tereny gminy były wtedy zalewane 2 i 3 lipca oraz w nocy z 4 na 5 sierpnia 2001.

Na szczęście rzeka Raba nie zagroziła mieszkańcom gminy. Szkody wyrządziły mniejsze potoki i rozlewiska. Ulewne deszcze zalały piwnice budynków zlokalizowanych w Wiatowicach, Liplasie i Cichawie. Wysoki poziom wody utrzymywał się także w Podolanach. Ucierpiały gminne drogi i przepusty. Szczególnie droga Wieliczka – Gdów na odcinku w Bilczycach. Ogółem zalanych było 13 kilometrów dróg, a koszty ich naprawy opiewały na kwotę 147 tysięcy złotych. W większości zostały zniszczone drogi gminne i wiejskie, żwirowe, dojazdowe do pól. Znacznemu uszkodzeniu uległa droga powiatowa prowadząca do miejscowości Klęczana. Ponadto zalane zostały trzy szkoły i znaczna ilość upraw o powierzchni blisko 1000 ha użytków rolnych.

W usuwaniu skutków powodzi pomagały Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. W związku z poniesionymi stratami, środki finansowe, które pierwotnie przeznaczone były na gminne dożynki przekazano na naprawę zniszczonych dróg. Do wojewody gmina złożyła wnioski o odszkodowanie.

 

Powódź w gminie Gdów z roku 2001

Powierzchnia zalania – 1000 ha: Bilczyce, Cichawa, Czyżów, Gdów, Książnice, Liplas, Marszowice, Nieznanowice, Podolany, Stryszowa, Niegowić, Niewiarów, Kunice, Wieniec, Wiatowice, Zagórzany, Zręczyce.

Uszkodzone budynki: szkoły: Pierzchów (straty ok. 20 tys. zł), Niegowić (ok. 30 tys. zł), Zręczyce (ok. 30 tys. zł).

Uszkodzenia i zniszczenia dróg: drogi powiatowe (straty: 59 200 zł), drogi gminne (łącznie 12,5 km – straty: 147 tys. zł).

Uszkodzenia w oczyszczalniach ścieków: straty ok. 50 tys. zł.

Uszkodzenia w stacjach uzdatniania wody i ujęciach wody pitnej: straty ok. 4500 zł.

Zniszczenia obszarów rolnych: ok. 160 hektarów – straty: ok. 291 tys. zł (sołectwa: Bilczyce, Cichawa, Czyżów, Gdów, Książnice, Liplas, Marszowice, Nieznanowice, Podolany, Stryszowa, Niegowić, Niewiarów, Kunice, Wieniec, Wiatowice, Zagórzany, Zręczyce

Uszkodzenia w sprzęcie ratowniczym OSP oraz koszt prowadzenia akcji: ok. 30 tys. zł.

 

Doraźne koszty usuwania skutków powodzi w gminie Gdów wyniosły 281 500 zł, a docelowe 722 500 zł.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*