WIZYTA PREMIERA WITOSA W SZCZYTNIKACH. ROK 1921

W 1921 roku trzykrotny Premier Rzeczypospolitej Polskiej i działacz ludowy Wincenty Witos przybył do Szczytnik. Jego wizyta była następstwem wielkiego pożaru jaki wybuchł we wsi 12 sierpnia.

„Głos Narodu” nr 188 z 20 sierpnia 1921 roku tak opisywał ten dzień:

„12 sierpnia 1921 roku w południe wybuchnął w Szczytnikach, pow. bocheński, w kominie ubogiego domku Marianny Kołos  i w kilku godzinach zniszczył doszczętnie 20 domów ze stajenkami, chlewami i 17 stodół ze zbożem, upał niesłychany i wicher utrudniał ratunek. O gwałtowności ognia świadczy fakt, że kobietę Jadwigę Bułat, uciekającą z płonącego domu, na drodze już pochwyciły płomienie i spaliły, – 27 rodzin, w tym 141 osób zostało całkiem bez dachu, odzieży i chleba.”

Ogień spotęgowany został wybuchem beczek z naftą w sklepie Kółka Rolniczego znajdującego się w domu Franciszka Bułata-Grola.

Pod koniec sierpnia z pomocą pogorzelcom przybył do Szczytnik ówczesny Prezes Rady Ministrów RP i Prezes PSL „Piast” Wincenty Witos, który w tym czasie przebywał w Krakowie na otwarciu województwa krakowskiego. Wszyscy pogorzelcy otrzymali artykuły żywnościowe m. in. mąkę i kaszę oraz drewno z lasów państwowych na odbudowę swoich domów. Dzięki tej pomocy, po otrzymaniu odszkodowań asekuracyjnych mogli się szybko odbudować.

3 lutego 1993 roku walne zebranie członków OSP w Szczytnikach uchwaliło ufundowanie tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Tablicę wykonał z granitu w maju 1993 roku Stanisław Kupiec w swoim Zakładzie Kamieniarskim w Fałkowicach według pomysłu Jana Bułata. W lipcu wmurowano tablicę w ścianie frontowej Domu Strażaka.

Tak to wydarzenie opisywała „Nasza Gazeta” w numerze 26. wydanym jesienią 1993 r.

„W niedzielę 25 lipca 1993 r. w Szczytnikach w gminie gdowskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy na budynku OSP, upamiętniającej działalność rodaka szczytnickiego Kajetana Kołosa, działacza ruchu ludowego oraz pobytu w 1921 r. ówczesnego premiera rządu i przywódcy PSL „Piast” Wincentego Witosa […]. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kaplicy p.w. św. Józefa, którą odprawił ks. proboszcz z Brzezia i wygłosił okolicznościową homilię. Po mszy św. zgromadzeni mieszkańcy Szczytnik i okolicznych wiosek, delegacje PSL ze sztandarem i delegacje OSP prowadzeni orkiestrą z Gdowa, przemaszerowali przed Dom OSP w Szczytnikach, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy […]. W czasie tego historycznego spotkania dotyczącego ruchu ludowego zabrali głos Jan Migdał Przewodniczący Rady Gminnej w Gdowie i Prezes Zarządu Gminnego PSL, oraz Bogdan Pęk Prezes Woj. PSL w Krakowie – kandydaci na posłów do Sejmu.
W swoich wystąpieniach mówili o obecnej sytuacji rolnictwa i wsi oraz roli Stronnictwa Ludowego. Podkreślili w swoich wystąpieniach, że rządzący krajem nie mogą lekceważyć wsi i rolnika, który od wieków żywi, broni i buduje ojczyznę. Nie można lekceważyć chleba z ojczystych pól.

Uroczystość uświetnił swoimi występami artystycznymi zespół z Cichawy i kapela ludowa oraz wystąpienia działacza ludowego i poety Jagły. […]”

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*