WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY GDÓW. MIĘDZY SŁOWAMI A PRAWDĄ

Pamiętam jak w połowie grudnia 2018 roku w jednym z artykułów przeczytałem o planowanych „dużych wydatkach inwestycyjnych” gminy Gdów w 2019 roku. Zresztą sam wójt Zbigniew Wojas mówił na łamach tego artykułu, że budżet gminy w 2019 miał być pod tym względem bardzo dobry. Słowa – słowami, a fakty były takie, że na inwestycje rzeczywiście gmina Gdów zabezpieczyła na 2019 rok 14,7 mln zł. Jak się okazało, było to… najmniej ze wszystkich gmin w powiecie wielickim w tym samym czasie. To zachęciło mnie do przeanalizowania sytuacji w okresie trzyletnim. Jak na przestrzeni tak długiego czasu wypadła Gmina Gdów?

Przywykłem do sytuacji, że słowa wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa wypowiadane publicznie osobiście zmuszony jestem dzielić „przez pół” (a czasem nawet więcej niż przez pół). Tym razem poświęciłem troszkę czasu, aby poddać analizie średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów wszystkich gmin województwa małopolskiego w latach 2016-2018. Żeby było bardziej sprawiedliwie, wynik został przeliczony na 1. mieszkańca.

Dla Gminy Gdów ten wynik to 547,40 zł. To 91. pozycja wśród wszystkich gmin w województwie i przedostatnia w powiecie wielickim.

Najlepiej w naszym powiecie wypadła gmina Niepołomice uzyskując wynik 1068,90 zł co dało jej 6 miejsce wśród wszystkich gmin województwa małopolskiego.

Pozytywnie zaskoczyła mnie Gmina Biskupice, która zajęła drugie miejsce w powiecie wielickim i 36. miejsce wśród pozostałych gmin województwa osiągając wynik 758,06 zł.

Trzecie miejsce w powiecie przypadło Gminie Wieliczka (70. miejsce w województwie) z wynikiem 625,64 zł.

Za Gminą Gdów w powiecie znalazła się jedynie Gmina Kłaj z wynikiem 515,11 zł (102 miejsce w województwie).

Gwoli ścisłości przybliżę Czytelnikom pierwszą piątkę gmin w województwie małopolskim:

1. Gmina Zakopane – 1432,72 zł

2. Gmina Brzeszcze – 1169,41 zł

3. Gmina Wielka Wieś – 1162,93 zł

4. Gmina Oświęcim – 1118,12 zł

5. Gmina Chełmiec – 1104,01 zł

Wydatki majątkowe budżetów gmin obejmują wspomniane wyżej wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Podstawą do dokonywania wydatków jest plan wydatków, który wynika z uchwały budżetowej, a którego pozycje stanowią nieprzekraczalny limit. W przypadku nie uchwalenia budżetu (nie dłużej niż do dnia 31 marca roku budżetowego), podstawą zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków są limity z projektu budżetu. Limity budżetu na wydatki mają, co do zasady charakter limitów rocznych. Wyjątek od powyższego stanowi możliwość uchwalenia limitów na wydatki wieloletnie oraz tzw. wydatki niewygasające.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*