WYDATKI PONIESIONE PRZEZ GMINĘ GDÓW NA OBSŁUGĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Dzisiaj „pod lupę” bierzemy wydatki jakie Gmina Gdów poniosła na obsługę systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Sprawdzamy, jakie wynagrodzenia wypłacono pracownikom, ile wyniosły składki, ile wydano na zakup materiałów biurowych, jakie były koszty korespondencji, koszty szkoleń pracowników etc.

Poniesione wydatki dotyczą roku 2014.

1) ile wydano na wynagrodzenia dla pracowników obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami w gminie Gdów?

101 386, 37 zł

2) ile wydano na dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gdów)?

4 372, 02 zł

3) ile wydano na składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami w gminie Gdów?

17 541, 17 zł

4) ile wydano na składki na fundusz pracy od pracowników obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami w gminie Gdów?

2 517, 39 zł

5) ile wydano na odpis na ZFŚS?

3 464, 11 zł

6) ile wydano na zakup materiałów biurowych (toner, papier, koperty, druki i inne) do obsługi systemu gospodarki odpadami?

25 603, 94 zł

7) ile wyniósł koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Gdów?

947 333, 40 zł

8) jaki był koszt korespondencji, materiałów edukacyjnych?

21 755, 64 zł

9) jaki był koszt szkoleń pracowników zajmujących się systemem gospodarki odpadami komunalnymi?

3 648, 00 zł

10) ile wydano za zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek?

1 324, 81 zł

11) ile wydano na podróże służbowe krajowe (koszty wyjazdu na szkolenia)?

92, 10 zł

12) ile wydano na zakupy inwestycyjne (koszt zakupu kserokopiarki wykorzystywanej do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi)?

8 209, 00 zł

 

ILE WYNIOSŁY ŁĄCZNIE WYDATKI?

1 137 247, 95 ZŁ

 

 

 

 

 

Źródło: BIP

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*