Z ŻYCIA STRAŻAKÓW Z GDOWA. CIEKAWE FAKTY

Pod koniec dziewiętnastego wieku licznie występowały klęski żywiołowe: powodzie, pożary. Mieszkańcy Gdowa – podobnie jak mieszkańcy innych rejonów – sami organizowali się w jednostki samoobrony. Następstwem tego był pomysł utworzenia „Towarzystwa Straży Ogniowej”. Z biegiem lat towarzystwo to przekształciło się w oddział Ochotniczej Straży Pożarnej. Założycielem gdowskiej OSP był Szymon Pieprzyk, pełniący funkcję pierwszego naczelnika. Prezesem ówczesnego zarządu był Jan Boguta. Jako godło OSP w Gdowie przyjęła znak sokoła, który jest jej symbolem do dziś.

Rada Gdowa przydzieliła nowej jednostce połowę swojego budynku jako pomieszczenie na sprzęt i ogólną działalność. W początkach swego istnienia OSP Gdów osiągnęła znaczny postęp organizacyjny. Społeczeństwo Gdowa ufundowało przenośną sikawkę ręczną, a z okazji upamiętnienia 20 lat istnienia – pierwszy sztandar z Matką Boską Gdowską i świętym Florianem.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej, kiedy nastąpiła ogólna mobilizacja mężczyzn do służby wojskowej powstała gdowska Drużyna Żeńska. Kobiety w tym czasie wypełniały obowiązki czynnych członków straży.

Po zakończeniu wojny społeczeństwo Gdowa ufundowało sikawkę kołową konną, która służyła do roku 1950.

Jedną z najpoważniejszych akcji, jaką przeprowadziła OSP w Gdowie było gaszenie pożaru, który wybuchł około roku 1934. Wtedy to spłonęło dziesięć zabudowań o drewnianej konstrukcji, a mogło spłonąć znacznie więcej zabudowań. Odważnym strażakom z Gdowa udało się jednak w porę odciąć ogień od pozostałych budynków.

W czasie trwania II wojny światowej działalność straży nie została przerwana, pomimo znacznych ograniczeń. Już po zakończeniu wojny Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportowe w Krakowie przekazało samochód pożarniczy marki „Elita”. OSP zdobyła również w tym czasie motopompę marki „Smekal”. W 1956 roku Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Krakowie przyznała dla gdowskiego OSP nowy sprzęt: samochód bojowy marki GBM-Star 20, który otrzymał imię „Florian” i motopompę M-800.

W związku z dynamicznym rozwojem działalności straży oraz zdobywaniem coraz to nowszego sprzętu, coraz trudniejsze stawały się warunki lokalowe. Dlatego na jednym z posiedzeń zarządu OSP w 1973 roku ówczesny prezes Zdzisław Banaś zaproponował budowę nowej remizy. Do budowy przystąpiono w wielkim czynie społecznym wspólnie z druhami jednostek, członkami wspierającymi i społeczeństwem Gdowa. Dzięki inicjatywie, poświęceniu i ogromnemu wysiłkowi strażaków oraz społeczeństwa została wybudowana nowa remiza. Niezbędnej pomocy udzieliła też ówczesna Rada Gminy, Przedsiębiorstwo Mostostal z Krakowa i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Kruszywa w Krakowie. Zakończenie budowy i przekazanie do użytku nastąpiło 25 listopada 1979 roku przy okazji jubileuszu 90. rocznicy OSP Gdów. Wtedy to Urząd Miasta Krakowa i Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej w Krakowie przekazały gdowskim strażakom wóz bojowy Star 25.

W roku 1986 OSP Gdów za wysokie osiągnięcia w zakresie ochrony przeciwpożarowej otrzymała kolejny samochód bojowy marki Jelcz z pełnym wyposażeniem.

W roku 1993 Urząd Gminy w Gdowie zakupił nowy samochód bojowy. W tym samym roku jednostka otrzymała Stara 244 od wojska w uznaniu zasług przy gaszeniu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej.

W roku 1995 OSP Gdów włączona została do Krajowego Systemu Gaśniczo-Ratowniczego.

W 1979 roku OSP Gdów odznaczona została złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, a w roku 1991 złotym znakiem związku. To tylko niektóre z odznaczeń.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*