ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE OGŁOSIŁ PRZETARG NA WYKONANIE DRUGIEGO ETAPU OBWODNICY GDOWA

Wczoraj Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który jest Zamawiającym ogłosił przetarg na etap drugi Obwodnicy Gdowa wraz z budową mostu na rzece Rabie.

Inwestycja ma być gotowa do 31 sierpnia 2018 roku, a oferty w tym postępowaniu przetargowym można składać do dnia 7 grudnia 2015 r.

Dodatkowych informacji w przedmiocie zamówienia udziela Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56 (osoba do kontaktów: Anna Piszczek, tel. 124465702, e-mail: a.piszczek@zdw.krakow.pl, w sprawie specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Beata Jaśko, tel. 124465815, e-mail: b.jasko@zdw.krakow.pl, w sprawie składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Elżbieta Ryńska-Bosak, tel. 124465701, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*