KOLEJ PLUS W NASZYM REJONIE NABIERA ROZPĘDU

Po pierwsze, 6 km nowej, jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej Podgrabie Wisła (LK95) – Niepołomice Dworzec Autobusowy. Po drugie, 4 km dwutorowej, zelektryfikowanej łącznicy Borowa Górka – Pieczyska na terenie Jaworzna, pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 i 133. Po trzecie, już niebawem kolejne dobre wiadomości, tym razem dotyczące budowy połączenia kolejowego Kraków – Myślenice. Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus” do 2029 r. w Małopolsce nabiera rozpędu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podpisały umowy na realizację projektów „Budowa połączenia kolejowego do Niepołomic” oraz „Budowa połączenia kolejowego do Olkusza”. W uroczystości uczestniczyli: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Urszula Rusecka i Rafał Bochenek, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel. Wydarzenie odbyło się na dworcu autobusowym w Niepołomicach.

 

Wszystkie linie prowadzą do Krakowa

– Istota programu „Kolej Plus” polega na tym, że to samorządy wskazują, jakie połączenia powinny zostać zrealizowane i gdzie powinna być przywrócona komunikacja kolejowa. To jest właśnie dowód na to, że samorządy współpracują z rządem. Bo warto dla Polaków, dla mieszkańców regionów, uruchamiać połączenia kolejowe, które sobie kiedyś wymarzyli – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

- Projekty realizowane w Małopolsce w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej Plus do 2029 roku to modelowy przykład celów, wpisanych w ten program. Budowa połączeń kolejowych do Niepołomic, Olkusza i Myślenic to inwestycje mające wspólny mianownik. Dzięki nim łączymy Małopolskę. Rozwijanie i uzupełnianie sieci połączeń kolejowych wprost przekłada się bowiem na poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionu. Rządowy program „Kolej Plus” daje miejscowościom o populacji powyżej 10 tys. osób, które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej, szansę na ściślejsze połączenie z miastami wojewódzkimi. To nie tylko eliminowania wykluczenia komunikacyjnego, ale także zupełnie nowa jakość dla pasażerów i atrakcyjna alternatywa dla transportu kołowego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice

- Będzie to zupełnie nowa linia. Celem projektu jest uzyskanie przez Niepołomice, gdzie mieszka 16 tysięcy osób, połączenia kolejowego z Krakowem. Szacowany czas przejazdu na linii Niepołomice – Kraków wyniesie ok. pół godziny – tłumaczy wojewoda Kmita.

 

- 20 lat temu ta kolej została zlikwidowana. To rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca, odbudowuje to, co kiedyś zostało zlikwidowane. Poprzednicy uznali, że jest to niepotrzebne, a my udowadniamy, że kolej do Niepołomic jest bardzo potrzebna, bardzo ważna. W ciągu niespełna 30 minut z Niepołomic będziemy mogli przedostać się do centrum Krakowa. W takim momencie, kiedy dojazdy do Krakowa autobusami, samochodami są utrudnione, kiedy stoimy w korku – to właśnie kolej jest dobrą alternatywą – mówi poseł Urszula Rusecka.

 

- Niepołomice są bardzo prężnie rozwijającym się miastem z powiatu wielickiego – miastem, na terenie którego i w sąsiedztwie którego powstała gigantyczna strefa przemysłowa, gdzie pracują ludzie z całego regionu. Potężne firmy, duże samochody, natężony ruch komunikacyjny wymaga usprawnień i odkorkowania tych mniejszych dróg, które otaczają nasz region przebiegają przez szereg miejscowości wokół Niepołomic. I temu właśnie ma służyć kolej, która będzie realizowana w ramach rządowego programu „Kolej Plus” – mówi poseł Rafał Bochenek.

Zakres prac obejmuje:

•             budowę 6 km nowej, jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej Podgrabie Wisła (LK95) – Niepołomice Dworzec Autobusowy;

•             budowę 3 nowych punktów obsługi pasażerskiej (MAN, Boryczów, Niepołomice).

Pociągi pasażerskie osiągać będą prędkość 60-80 km/h.

Szacowane koszty inwestycji to 324 mln zł. Wnioskodawcą jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz

Z kolei szacowane koszty powstania tej nowej linii to 217 mln zł. Prace obejmą budowę 4-kilometrowej dwutorowej, zelektryfikowanej łącznicy Borowa Górka – Pieczyska na terenie Jaworzna, pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 (Bukowno – Jaworzno Szczakowa) i 133 (Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy), a także przystanku osobowego Jaworzno Sosina. Pociągi osiągać będą prędkość 80 km/h. Wnioskodawcą jest również Urz±d Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Dzięki tej inwestycji prawie 50 tysięcy mieszkańców miasta i gminy Olkusz i 10 tysięcy mieszkańców Bukowna może zyskać sprawniejsze połączenie kolejowe ze stolicą województwa.

 

- To projekt, który usprawni połączenie Olkusza z Krakowem. Wraz z wykonaniem inwestycji oraz zakupem nowego taboru przez przewoźników czas przejazdu z Olkusza do Krakowa najszybszym pociągiem powinien wynieść 50-55 minut. Dla mieszkańców północnej Małopolski będzie to doskonała alternatywa komunikacyjna – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inwestycja daje też możliwość uruchomienia pociągu regionalnego z Krakowa do Olkusza bez konieczności zmiany czoła pociągu na stacji Jaworzno Szczakowa. Ponadto nowy przystanek osobowy Jaworzno Sosina znajdzie się w sąsiedztwie Zalewu Sosina w Jaworznie, jednego z większych kąpielisk w regionie.

 

Trwa renesans kolei

Wojewoda Kmita wspomniał też o inwestycji: „Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A1 od km 0+576 (km istn. 0+576) do km 6+100 (km istn. 6+109) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km ist. 33+830 do km ist. 35+313 oraz na stacji Chabówka”, dla której niedawno wydał pozwolenie na budowę.

 

- Inwestycje, o których dziś mówimy, świadczą o tym, że trwa renesans kolei. Ale warto też wspomnieć o innych projektach kolejowych. Niedawno wydałem pozwolenie na budowę inwestycji związanej z zadaniem „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze”. Zakres inwestycji obejmuje około 7 km linii kolejowej. Planowana jest rozbiórka istniejących układów torowych oraz budowa nowych układów torowych wraz z wzmocnieniem podtorza i odwodnieniem. W projekcie założono także rozbiórkę i budowę peronów wraz z wyposażeniem na przystanku osobowym Rabka-Zdrój, stacji Rabka Zaryte. Na odcinku linii kolejowej nr 104 zaprojektowano m.in.: 5 mostów kolejowych, 3 mosty drogowe, 1 wiadukt kolejowy, 2 przejścia pod torami, 21 przepustów, z czego 13 przepustów jest nowo budowanych, a w przypadku 8 obiektów zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu wraz z budową nowego obiektu w lokalizacji zbliżonej do istniejącej – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*