KOLEJ W POWIECIE WIELICKIM. BUDOWA POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO DO NIEPOŁOMIC

Ponad 1200 km linii kolejowych w całej Polsce będzie mogło zostać objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej Plus” do 2028 r. Do realizacji zakwalifikowano 3 inwestycje na terenie województwa małopolskiego oraz jedną łączącą Małopolskę z województwem podkarpackim. Wśród wspomnianych 3 inwestycji jest jedna z terenu powiatu wielickiego.

Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając plany zwiększenia budżetu programu „Kolej Plus”:

– Polska nie może się rozwijać tylko, jak to niektórzy nazywali wcześniej, fasadowo. Musi być fundament i tym fundamentem jest zapewnienie osi, rusztu komunikacyjnego, także kolejowego – tego, co zwiększa perspektywy rozwoju właśnie także mniejszych miejscowości, terenów wiejskich.

– Polska nie jest archipelagiem tylko bogatych miast. W Polsce miliony ludzi, większość Polaków mieszka w mniejszych i średnich miejscowościach. O nich nie tylko nie zapominamy, ale także powodujemy, że można lepiej planować rozwój, przemieszczać się z punktu do punktu poprzez połączenie kolejowe, które odtwarzamy już, ale będziemy w zwiększonej liczbie odtwarzać w najbliższych kilku latach poprzez nasz Program „Kolej Plus” – dodał.

 

4 ważne inwestycje w Małopolsce

– Decyzją rządu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego budżet dla programu „Kolej Plus” zwiększy się dwukrotnie z planowanych 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Szansę realizacji otrzymały 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w 11 województwach. W Małopolsce to 4 projekty łączące Kraków z: Olkuszem, Niepołomicami, Myślenicami oraz położonym na Podkarpaciu Jasłem. Łącznie tylko te cztery inwestycje to 63 km nowych i zrewitalizowanych linii kolejowych o łącznej wartości niemal 1,3 mld zł, z czego dofinansowanie z programu wynosi prawie 1,1 mld zł. Uzupełniając sieć połączeń pasażerskich, docieramy do małych i średnich miejscowości. W ten sposób w praktyce realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju. Kolej staje się coraz częściej wybieranym środkiem podróży. Nowe połączenia z pewnością dalej będą się do tego przyczyniać – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inwestycje z programu „Kolej Plus” na terenie naszego województwa to:

  1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami (31 km), ponad 506 mln zł dofinansowania,
  2. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice (22 km), niemal 127 mln zł dofinansowania,
  3. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice (6 km), niemal 272 mln zł dofinansowania,
  4. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz (4 km), ponad 182 mln zł dofinansowania.

- Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim  dostępna dla mieszkańców naszego kraju, szczególnie mniejszych miast i miejscowości. Program Kolej Plus jest szansą, że kolej wróci na tereny, które pozbawione były tego środka transportu i umożliwi ich rozwój. To pierwszy w historii program, który powstał we współpracy z samorządami – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach programu to:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 procent kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA (po kwalifikacji do dofinansowania ze środków Programu).

 

Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK SA a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zakresie wspólnej ich realizacji.

 

20220505 Kolej Plus (3)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*