DWIE GMINY Z POWIATU WIELICKIEGO PODPISAŁY POROZUMIENIE W SPRAWIE PROJEKTU LIFE

Mowa o gminie Niepołomice i gminie Wieliczka.
W Rabce-Zdroju uroczyście podpisano porozumienie w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, w tym m.in. wicemarszałek Wojciech Kozak. Wartość projektu zintegrowanego LIFE dla Małopolski to ponad 70 mln zł.

 

- Walka z niską emisją, walka o czyste powietrze w Małopolsce to nasze wyzwanie na przyszłość. Jesteśmy w tej dziedzinie prekursorem wielu działań i rozwiązań. Państwa obecność tutaj świadczy o tym, że zielona Małopolska potrafi się zjednoczyć i działać wspólnie – mówił w Rabce-Zdroju wicemarszałek Kozak.

 
Realizacja projektu zintegrowanego LIFE pozwoli na wykorzystanie dostępnych środków finansowych i instrumentów prawnych, w taki sposób, aby jeszcze skuteczniej walczyć z zanieczyszczeniem powietrza w Małopolsce.

 
Projekt obejmuje:
• Siec Eko-doradców w 37 gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza,
• Wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe,
• Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla samorządów lokalnych,
• Kampanie informacyjno-edukacyjne na poziomie regionalnym i lokalnym,
• Narzędzie do wysokorozdzielczego modelowania rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie,
• Analizę wariantów wdrożenia działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza na przykładzie Krakowa i Rabki-Zdroju,
• Międzyregionalną bazę źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

 
Zakładane efekty projektu zintegrowanego LIFE to:
• Przyspieszenie wdrożenia działań określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
• Wyposażenie gmin w wiedzę, narzędzia i wysokiej klasy specjalistów od ochrony powietrza,
• Wzrost świadomości mieszkańców Małopolski w zakresie potrzeby poprawy jakości powietrza,
• Analiza i optymalizacja działań ograniczających emisje z transportu w Krakowie,
• Sieć współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

 

Wartość projektu zintegrowanego LIFE dla Małopolski to ponad 70 mln zł. Źródła finansowania to: program LIFE (ok. 41 mln zł), NFOŚiGW (ok. 20 mln zł), WFOŚiGW w Krakowie (ok. 4 mln zł) oraz środki własne beneficjentów (ok. 5 mln zł).

 

Harmonogram działań:
• złożenie wniosku do Komisji Europejskiej: do 17 kwietnia 2015 r.
• ocena wniosku przez Komisję Europejską: kwiecień – lipiec 2015 r.
• podpisanie umowy dofinansowania z Komisją Europejską: wrzesień 2015 r.
• okres realizacji projektu: 1 października 2015 r. – 31 grudnia 2023 r.

 

Przypomnijmy, Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ma m.in. pomagać lokalnym samorządom w wymianie niskosprawnych kotłów (na paliwa stałe) na ogrzewanie niskoemisyjne – czyli: podłączenie do sieci ciepłowniczej, wykorzystanie kotłów gazowych, olejowych, ogrzewania elektrycznego oraz nowoczesnych kotłów na paliwa stałe (pelety i węgiel kamienny), które spełniają wysokie normy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

Nowy program regionalny to też szansa na lepsze powietrze!
Przypomnijmy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na działania związane z regionalną polityką energetyczną przewidziano alokację w łącznej wysokości 420 mln euro. Z tych pieniędzy aż 100 mln euro zostanie przeznaczone na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych i rozwój sieci ciepłowniczych, 96 mln euro na termomodernizację budynków publicznych i wielorodzinnych, 140 mln euro na transport niskoemisyjny, 65 mln euro na odnawialne źródła energii oraz 19 mln euro na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

 

Ponadto na działania służące ochronie powietrza dostępne są środki z:
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przeznaczone na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej oraz rozbudowę linii tramwajowych w Krakowie wraz z zakupem nowego taboru.
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu KAWKA w zakresie likwidacji niskiej emisji oraz z programów na rzecz wsparcia poprawy efektywności energetycznej.
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu PONE oraz innych programów służących ochronie powietrza i poprawie efektywności energetycznej.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

*